Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Aanvraag 

Hoe kunt u geheimhouding aanvragen?
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk aanvragen. Dit kan digitaal, via de roze knop rechts boven op de pagina. Aan het aanvragen van geheimhouding zitten geen kosten verbonden.

Beëindigen geheimhouding
Wanneer u de gemeente heeft verzocht om geheimhouding maar vindt u dit niet meer nodig (de gemeente blijft altijd afwegen of persoonsgegevens verstrekt mogen worden aan verplichte en vrije derden), dan kunt u de geheimhouding beëindigen. Dit kunt u eveneens aanvragen via de roze knop rechts boven op de pagina. 

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.

U ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente zal daarom altijd aan uw verzoek voldoen.

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

U kunt geen geheimhouding vragen voor verstrekkingen aan overheidsinstellingen en bepaalde maatschappelijke instellingen. De gemeente is verplicht om uw gegevens aan deze instellingen te verstrekken en hoeft u hierover niet op de hoogte te stellen.

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

U vraagt de geheimhouding schriftelijk aan bij de gemeente.