Geboorteaangifte doen

U moet binnen 3 dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Dit doet u bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. U doet de geboorteaangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.   

Om geboorte aangifte te doen, maakt u vooraf een afspraak. Dit kan alleen telefonisch (14-0591) omdat u binnen 3 dagen een afspraak moet hebben.  

Ook inwoners van Stadskanaal en Hoogeveen van wie het kindje in Emmen is geboren, kunnen telefonisch een afspraak maken voor de geboorte aangifte. 

Geboortedag   Laatste aangiftedag
maandag   donderdag
dinsdag   vrijdag
woensdag   maandag
donderdag   maandag
vrijdag   dinsdag
zaterdag   dinsdag
zondag   woensdag

Geboorteakte

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. Hierin wordt vermeld waar uw kind is geboren en hoe het heet. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn.

Als u een kopie van de geboorteakte wilt, dan zijn daar kosten aan verbonden. Uitgebreide informatie vindt u bij het onderwerp 'Akte Burgerlijke Stand’.

Naamskeuze
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor de achternaam van uw kind? Lees dan de informatie bij 'Naamskeuze kinderen'. Als het kind binnen een huwelijk wordt geboren, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Als er wordt gekozen voor de achternaam van de moeder, is het verstandig om al voor de geboorte een akte van naamskeuze op te laten maken.  Deze akte dient door beide ouders persoonlijk bij de Burgerlijke Stand te zijn ondertekend. 

Ouder(s) wonen in het buitenland
Wanneer één of beide ouders in het buitenland wonen, en het kind wordt in Emmen geboren, dan moet er een verklaring van burgerlijke staat en nationaliteit worden overhandigd van die ouder(s). Deze verklaring moet in de woongemeente opgevraagd worden. Meer informatie hierover leest u op de site van Rijksoverheid. Hier leest u ook hoe uw verklaring moet laten legaliseren

Geboorte in het buitenland
Als uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen bij de lokale autoriteiten in het buitenland. Meer informatie over geboorte aangifte in het buitenland leest u op de website van Rijksoverheid.

Aanvraag 

U doet de geboorteaangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

Zo doet u aangifte van een geboorte:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is
 • Eventueel neemt u mee:
  • de verklaring van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige
  • uw trouw- of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt.
  • een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind. Deze kopie heeft u bij de erkenning ontvangen.
  • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.
  • een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat, als u in het buitenland woont.

Om geboorte aangifte te doen, maakt u vooraf een afspraak. Dit kan alleen telefonisch (14-0591) omdat u binnen 3 dagen een afspraak moet hebben.

De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

 • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
 • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Geboorteaangifte doen kost niets. Wilt u een uittreksel van de geboorteakte? Hiervoor betaalt u € 13,40. Een meertalig modelformulier kost € 13,40. U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.

(tarieven 2019)