Evenement organiseren

Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

Organiseert u een klein evenement? Dan is meestal een vergunning niet nodig. Meldt het evenement wel bij de gemeente aan, uiterlijk 10 werkdagen van te voren. Dat kan met een meldingsformulier, wanneer alle onderstaande punten met “ja” zijn te beantwoorden:

 • er zijn minder dan 200 personen aanwezig.
 • de tent is kleiner dan 25m2.
 • er zijn geen objecten groter dan 10m2.
 • het duurt tot maximaal 24:00 uur.
 • er is geen muziek voor 07:00 uur en na 23:00 uur.
 • het is niet op de rijbaan, (brom)fietspad of een parkeerplaats.
 • er wordt geen alcohol geschonken. 

Is bij 1 of meer vragen het antwoord 'nee'? , Dan is een evenementenvergunning nodig.

Twijfelt u tussen een melding of een vergunning? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Dit doet u minimaal 12 weken voordat het evenement plaats vindt. 

U kunt ook een conceptaanvraag doen van uw evenement. U vult het formulier volledig in en bespreekt het op afspraak met de gemeente om samen te kijken wat wel en niet kan.

Aanvraag 

U vult het Aanvraagformulier evenementenvergunning in, samen met de volgende bijlagen:

 • een situatietekening die online in het digitale aanvraagformulier zit: met de viewer kunt u inzoomen naar het gebied waar u een evenement gaat organiseren. Hierop staan ook de voorzieningen zoals het riool of een stopcontact. In de handleiding staat hoe u de viewer kunt gebruiken. Ook hoe een afdruk is te maken van de evenementen locatie.
 • plattegrond; hoe een ruimte of tent is ingedeeld
 • draaiboek
 • veiligheidsplan
 • tentboek; wanneer deze groter is dan 25m2 (gekoppeld/1 tent). De constructieve gegevens kan uw leverancier aanleveren
 • podium; wanneer deze hoger is dan 1 meter. Uw leverancier kan de constructieve gegevens aanleveren;
 • tribune, voorzien van constructie gegevens
 • verkeersplan
 • kopie verzekering / EHBO / beveiliging
 • Hoe completer u de aanvraag/melding indient, hoe eerder u het besluit ontvangt. 

Is het aanvraagformulier niet volledig ingevuld? Of zijn de vereiste bijlagen niet meegezonden? 

In dat geval kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. U krijgt de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken. Doet u dat niet of niet op tijd? Dan betekent dit dat uw evenement helaas niet kan doorgaan. Vraagt u op tijd aan om eventuele teleurstellingen te voorkomen. En heeft u vragen. Of wilt u graag (voor)overleg? Plan gerust een afspraak met ons in.

De gemeente Emmen stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar 

Dit geldt voor evenementen met een bovenregionaal karakter welke plaatsvinden binnen de gemeente Emmen. Het college van burgemeester en wethouders besluit over het al dan niet toekennen van subsidies vanuit het Evenementenfonds. Meer informatie leest u op de pagina Subsidie aanvragen voor evenementen

Online aanvragen 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 8 weken. De termijn voor opvragen ontbrekende stukken komt hier nog bij.

U en ook andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken op het besluit. Doe dit binnen 6 weken na het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Rechtbank. 

Zienswijzen zijn niet mogelijk bij een melding of evenementenvergunning. 

 • U vraagt de evenementenvergunning minimaal 12 weken voor het evenement aan. Zes weken hiervan is de termijn dat men hierover een bezwaar kan maken, dus er blijven slechts 6 weken over om uw aanvraag te beoordelen. Alleen dan is te garanderen dat uw evenement door kan gaan.
 • Er worden geen leges in rekening gebracht voor een aanvraag evenementenvergunning of melding. Voor eventuele ontheffingen worden wel leges in rekening gebracht, zie het tabblad 'Kosten'.

Melding

Het melden van een evenement is gratis.  

Vergunning 

Een aanvraag evenementenvergunning is gratis.

Voor eventuele ontheffingen of andere toestemmingen gelden de volgende tarieven:

 • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet € 76,60
 • Verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990  € 19,90

(tarieven 2019)