Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Maak een afspraak bij de gemeente waarin u gaat wonen.

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd. 

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. 

Asielzoekers

Verblijft u als asielzoeker in een opvangcentrum? Dan hoeft u gedurende de eerste zes maanden van uw verblijf in Nederland niet ingeschreven te worden in de BRP.

Aanvraag 

Voor een eerste inschrijving heeft u altijd een afspraak nodig die u telefonisch moet maken (telefoonnummer: 14-0591 of vanuit het buitenland: +31-591-689 000). Tijdens het maken van deze telefonische afspraak worden u diverse zaken gevraagd ter voorbereiding op het gesprek. Ook bespreekt u telefonisch welke documenten u moet meenemen naar uw afspraak in het gemeentehuis.


Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in:

 • Kom persoonlijk naar de gemeente.
 • Neem mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
  • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
  • eventueel de volgende akten:
   • een huwelijks- of echtscheidingsakte
   • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • de geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • u heeft
  • de Nederlandse nationaliteit, of
  • een paspoort uit een Europees land, of
  • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid.

Het invullen van het verhuizingsformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding. Iedereen heeft de verplichting een verhuisaangifte naar waarheid in te vullen zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen, artikel 4.17 Wet basisregistratie personen. Wanneer men bewust niet de juiste gegevens doorgeeft, kan men beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-.

U heeft altijd eerst een afspraak nodig die u telefonisch moet maken (telefoonnummer: 14-0591 of vanuit het buitenland: +31-591-689 000). Tijdens het maken van deze telefonische afspraak worden u diverse zaken gevraagd ter voorbereiding op het gesprek. Ook bespreekt u telefonisch welke documenten u moet meenemen naar uw afspraak in het gemeentehuis.