Eenvoudige bodemverontreiniging

Wilt u een kleinschalige bodemsanering melden? Dat kan met een BUS-melding. U doet de melding bij de provincie.

Eenvoudige bodemsaneringen meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. De provincie is hiervoor het bevoegd gezag. De RUDD zal deze bodemtaak uitvoeren en/of /controleren. Meer informatie leest u op de website van de Provincie Drenthe