Een kind erkennen en naam kiezen

Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. U gaat hiervoor persoonlijk langs bij de gemeente.

Erkenning binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap
Als het kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een man, is de man automatisch juridisch vader van het kind. Erkenning is dan niet nodig.

Als een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een vrouw, is de vrouw alleen automatisch juridisch moeder van het kind als bij de geboorteaangifte een anonieme donorverklaring wordt getoond. Erkenning is dan niet nodig. Is er geen anonieme donorverklaring, dan kan de vrouw het kind erkennen.

Erkenning
Als een kind één juridische ouder heeft, kan een ander het kind erkennen. Erkenning betekent het juridisch ouderschap van een kind vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

De erkenning doet u persoonlijk bij de gemeente. 

De erkenner hoeft niet de biologische ouder van het kind te zijn. Gevolgen van erkenning zijn:

 • Erkenner krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind
 • Kind krijgt erfrecht
 • Kind kan bij erkenning achternaam erkenner krijgen

 

Aanvraag 

U kunt een kind erkennen bij de gemeente. Erkenning kan op verschillende momenten:

 • Erkenning tijdens de zwangerschap

  Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt de erkenning van de ongeboren vrucht doen in elke gemeente in Nederland. Dit hoeft dus niet persé in de gemeente waar u woont. Bij erkenning van het eerste kind uit de relatie moet de moeder persoonlijk naar de balie komen om haar toestemming te geven. Bij erkenning van volgende kinderen is een schriftelijke toestemming voor erkenning voldoende. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.


 • Erkenning tijdens de aangifte van de geboorte

  U kunt uw kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren.
 • Erkenning op een later moment

  Erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijk toestemming geven. U moet 16 jaar of ouder zijn om een kind te mogen erkennen. Er gelden voorwaarden voor het erkennen van een kind.

Let op: 

Als de geboorte van het te erkennen kind heeft plaatsgevonden in een andere gemeente dan Emmen, moet u ook een afschrift van de geboorteakte meenemen om de erkenning te kunnen aanvragen. Dit hoeft alleen bij een kind waarvan al een geboorteakte is opgemaakt.

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam gaat u persoonlijk naar de gemeente. Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Dan gaat u naar de gemeente waar het kind geboren is. Erkent u het kind voor de geboorte of na de geboorteaangifte? Dan kunt u naar iedere gemeente in Nederland.

Zo erkent u een kind:

 • U komt naar de gemeente.
 • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moet de moeder ook aanwezig zijn.
 • U neemt mee naar de gemeente:
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning als zij niet aanwezig is.
  • schriftelijke toestemming van het kind ouder dan 12 jaar voor de erkenning.

Als u of de moeder van het kind niet of nog maar kort in Nederland woont, heeft de gemeente soms meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met team Burgerzaken.

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Als het kind ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar is: de moeder en het kind geven toestemming voor de erkenning.
 • Als het kind ouder dan 16 jaar is: het kind geeft toestemming voor de erkenning.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. De procedure en een afschrift van deze akte zijn gratis.