Een kind erkennen en naam kiezen

Erkenning binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap
Als het kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een man, is de man automatisch juridisch vader van het kind. Erkenning is dan niet nodig.

Als een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een vrouw, is de vrouw alleen automatisch juridisch moeder van het kind als bij de geboorteaangifte een anonieme donorverklaring wordt getoond. Erkenning is dan niet nodig. Is er geen anonieme donorverklaring, dan kan de vrouw het kind erkennen.

Erkenning
Als een kind één juridische ouder heeft, kan een ander het kind erkennen. Erkenning betekent het juridisch ouderschap van een kind vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Erkennen is mogelijk

 • tijdens de zwangerschap
 • bij geboorteaangifte
 • na geboorteaangifte

De erkenning doet u persoonlijk bij de gemeente
De erkenner hoeft niet de biologische ouder van het kind te zijn. Gevolgen van erkenning zijn:

 • Erkenner krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind
 • Kind krijgt erfrecht
 • Kind kan bij erkenning achternaam erkenner krijgen

Toestemming
De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning. Dit kan persoonlijk of schriftelijk.

Schriftelijke toestemming is niet mogelijk bij het eerste kind als het kind de achternaam van de andere ouder moet krijgen.

Is het kind tussen de 12 en 15 jaar, dan geeft het kind zelf en de moeder toestemming voor erkenning. Is het kind 16 jaar of ouder is, dan geeft het kind alleen zelf toestemming voor erkenning. De moeder hoeft dan geen toestemming meer te geven. Het kind dat toestemming moet geven, moet persoonlijk aanwezig zijn. Het kind geeft toestemming door de erkenningsakte ook te ondertekenen.

Aanvraag 

U kunt een kind erkennen bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Erkenning kan op verschillende momenten:

 • Erkenning tijdens de zwangerschap

  Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt de erkenning doen in elke gemeente in Nederland. Dit hoeft dus niet persé in de gemeente waar u woont. Bij erkenning van het eerste kind uit de relatie moet de moeder persoonlijk naar de balie komen om haar toestemming te geven. Bij erkenning van volgende kinderen kan worden volstaan met een schriftelijke toestemming voor erkenning. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.


 • Erkenning tijdens de aangifte van de geboorte

  U kunt uw kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren.
 • Erkenning op een later moment

  Erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven. U moet 16 jaar of ouder zijn om een kind te mogen erkennen. Er gelden voorwaarden voor het erkennen van een kind.

Let op:

Als de geboorte van het te erkennen kind heeft plaatsgevonden in een andere gemeente dan Emmen, moet u ook een afschrift van de geboorteakte meenemen om de erkenning te kunnen aanvragen. Dit hoeft alleen bij een kind waarvan al een geboorteakte is opgemaakt.

Zo erkent u een kind:

 • Kom voor of na de geboorte van uw kind naar de gemeente. Dit mag elke gemeente in Nederland zijn.
 • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moet de moeder ook aanwezig zijn.
 • U neemt mee:
  • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet aanwezig is.
 • Erkent u uw kind voor de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind ook toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente. Of door schriftelijk toestemming te geven.

Als u of de moeder van het kind niet of nog maar kort in Nederland woont, heeft de gemeente soms meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met de afdeling Burgerzaken.

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen.

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte.

Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. De procedure en een afschrift van deze akte zijn gratis