Carbid schieten

Voor 2017 gaan de regels voor carbid schieten veranderen. De regels zijn eenvoudiger gemaakt. Hiervoor is de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de APV van 2012 in te trekken en de APV 2017 vast te stellen.

De nieuwe APV 2017 treedt in werking op 2 november 2017, de dag na de officiële publicatie. Vanaf dat moment is de APV 2012 komen te vervallen.

Tot 15 december kon u met een meldingsformulier aangeven dat u van plan was om carbid te gaan schieten rondom Oud & Nieuw. Deze datum is inmiddels verstreken.

Carbid schieten is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Regels voor het carbidschieten:

  1. carbid schieten vindt plaats tijdens de jaarwisseling op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
  2. er wordt gebruik gemaakt van (melk-)bussen tot een maximum inhoud van 50 liter per bus;
  3. het terrein vanwaar geschoten wordt, 
    1. is bij gebruik van maximaal 5 (melk-)bussen gelegen op een afstand van tenminste 50 meter van woonbebouwing en
    2. is bij gebruik van meer dan 5 (melk-)bussen gelegen op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing.
  4. het terrein dient zodanig te zijn ingericht dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen komen;
  5. de organisator van het carbid schieten is 18 jaar of ouder en is verantwoordelijk voor de naleving van de gestelde voorwaarden uit de APV 2017. Deze persoon is tijdens het carbid schieten aanspreekbaar en telefonisch bereikbaar voor toezichthouders en/of politieagenten. 

U dient een kaart of plattegrond toe te voegen aan het meldingsformulier waar u precies gaat carbid schieten. Zonder kaart/plattegrond wordt de melding niet geaccepteerd en kunt u niet carbid schieten!

Op de naleving van de regels wordt toezicht gehouden. De gemeente Emmen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze regels. 

Vergunningen
Tijdens het carbid schieten kan het zijn dat er meer dan 50 personen in en om een tent zijn of dat er alcohol verkocht wordt. Denkt u er dan aan om van te voren een evenementenvergunning aan te vragen.

Heeft u vragen op Oudjaarsdag, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen onder het nummer 14-0591. Voor spoedgevallen of overlast is er altijd iemand bereikbaar van de werkgroep Carbid.