Burgerservicenummer

Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heeft een BSN.