Briefadres aanvragen

Een briefadres is het adres van persoon die u kent of van een instelling. Een woonadres is het adres waar u woont of (tijdelijk) verblijft. Een briefadres krijgt u van de briefadresgever. Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid.

Een briefadres is daarom nooit een postbus. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn. De gemeente beoordeelt of u geen woonadres heeft of dat u verblijft in een instelling. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan wordt u ingeschreven met een briefadres.

Informatie voor hoofdbewoner 
Twijfelt u als briefadresgever of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag, waterschapslasten of belastingen e.d.. Informeer dan bij de betreffende instantie voordat u toestemming geeft.

 

Aanvraag 

De gemeente Emmen maakt gebruik van een vragenlijst. In deze vragenlijst wordt u onder andere gevraagd wat de reden is van uw aanvraag van een briefadres en op welke adressen u de komende tijd verblijft. De vragenlijst kunt u telefonisch of per mail aanvragen.

Ook moet u bij de aanvraag inleveren:

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

Bij de aanvraag van een briefadres controleert de gemeente of u niet beschikt over een woonadres.

Verblijft u in een zorginstelling? Dan kunt u mogelijk ook aan de balie uw aanvraag voor een briefadres indienen en is het niet nodig om een vragenlijst in te vullen. 

  • U kunt zich alleen op een briefadres laten inschrijven, als u geen woonadres heeft of als u verblijft in een instelling. 
  • Het briefadres moet een adres in Nederland zijn en het adres is geen postbus.
  • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
  • De hoofdbewoner stemt in met de inschrijving en zorgt ervoor dat u bereikbaar bent voor de overheid.
  • De hoofdbewoner mag maximaal twee personen met een briefadres op zijn adres hebben (met uitzondering van een gezin).
  • De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet.

 

Een briefadres aanvragen is gratis.

U vraagt het briefadres aan bij de gemeente. Voor het aanvragen van een briefadres moet u een vragenlijst invullen. Deze kunt u opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 0591 of per e-mail: gemeente@emmen.nl.

Verblijft u in een zorginstelling? Dan kunt u mogelijk ook zonder de vragenlijst een briefadres aanvragen. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente.