Briefadres aanvragen

Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Overheidsinstellingen sturen uw post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij u terechtkomt. U kunt een briefadres gebruiken als u geen woonadres heeft of verblijft in een instelling.

Informatie voor hoofdbewoner
Twijfelt u als briefadresgever of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag, waterschapslasten of belastingen e.d., dan kunt het beste advies inwinnen bij de betreffende instantie voordat u toestemming geeft. 

Voor het aanvragen van een briefadres dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met team Burgerzaken. Er wordt dan een afspraak met u ingepland aan de balie.

U dient de volgende zaken mee te nemen naar uw afspraak:

 • een schriftelijke uitleg, waarin u vertelt waarom u een briefadres nodig heeft
 • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
 • een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar
 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

Bij de aanvraag van een briefadres controleert de gemeente of u niet beschikt over een woonadres. 

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.

Een briefadres aanvragen is gratis.

U vraagt het briefadres aan bij de gemeente. Voor het aanvragen van een briefadres dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met team Burgerzaken. Er wordt dan een afspraak met u ingepland aan de balie.