Vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding (voluit: de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik) regelen het brandveilig gebruik van gebouwen.

Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. Toch stelt de gemeente in sommige gevallen extra eisen aan de brandveiligheid. Bijvoorbeeld bij basisscholen en verzorgingstehuizen.

In dat geval moet u ook een omgevingsvergunning (voorheen gebruiksvergunning) aanvragen. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft afgegeven.

Niet in alle gevallen hoeft u een vergunning aan te vragen. Soms is een melding voldoende.

In sommige gevallen heeft u een tijdelijke gebruiksvergunning nodig, bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk een tent plaatst waarin meer dan 50 personen passen tijdens een evenement. Neemt u in dit geval telefonisch contact op met het team Vergunningen, telefoonnummer: 14-0591.

Aanvraag 

Informatie en vergunningen vraagt u aan bij het Omgevingsloket online (OLO).  

Online aanvragen 

De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U vraagt een vergunning aan als:

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.