Bodeminformatie opvragen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of heeft u een bedrijf en gebruikt u bouwstoffen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gaat bouwen of verbouwen.
  • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • U heeft een bedrijf of gaat een bedrijf starten waarvoor u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig heeft.
  • U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie.
  • Het bestemmingsplan verandert.

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

Veel informatie al beschikbaar in Bodemloket.nl 

De informatie over bodem die bij ons bekend is, hebben wij op een bodeminformatiekaart geplaatst. Deze informatie kunt u vinden in het Bodemloket. Op deze bodeminformatiekaart kunt u zien welke maatregelen er de afgelopen jaren zijn getroffen om de bodemkwaliteit in een bepaald gebied in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). De bodeminformatiekaart bevat alleen informatie die bekend is bij de gemeente. De afwezigheid van gegevens geeft geen garantie voor een schone bodem. Anderzijds wijst de aanwezigheid van bijvoorbeeld historische bedrijfsactiviteiten niet zonder meer op een bodemverontreiniging. De bodeminformatie in het Bodemloket is gratis.

 

Aanvraag 

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

  • Vraag eventueel eerst advies bij de gemeente of u een bodemonderzoek moet doen.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.

Aanvullende informatie

Als u meer informatie wilt over een perceel waar bodemonderzoeken zijn uitgevoerd, kunt u een mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Zodra de informatie beschikbaar is, maken wij voor u een afspraak bij de balie van Vergunningen en kunt u deze bodemonderzoeken inzien.

Online aanvragen 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De voorwaarden voor het aanvragen van een bodemonderzoek zijn onder andere:

  • U heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Aanvraag bodeminformatie €  43,05

(tarieven 2019)