Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Ondanks dat u bezwaar maakt, geldt het besluit van de gemeente nog wel. Wilt u dat het besluit tijdelijk ongeldig wordt verklaard (dus wordt opgeschort), dan is daar een extra stap voor nodig bij de rechtbank. U moet dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter het met u eens is en uw verzoek dus toekent, wordt het besluit opgeschort.

Aanvraag 

U kunt een bezwaar digitaal indienen via de roze knop 'Online bezwaar indienen (met DigiD). Hier heeft u DigiD voor nodig. Met DigiD worden de gegevens die bij ons van u bekend zijn meteen ingevuld op het formulier. Als u een zaaknummer hebt van het besluit, vermeldt u dan ook het zaaknummer in uw bezwaar. 

Een bezwaar kunt u ook indienen per post. Ons postadres is: Gemeente Emmen Postbus 30.001 7800 RA Emmen.

 

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.
  • U moet het bezwaar in het Nederlands aanleveren. Bij een bezwaar in een andere taal dan het Nederlands, moet u zelf zorgen voor de Nederlandse vertaling.

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.