Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschift in te leveren bij de gemeente.