Bezwaarschrift indienen

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Dit kunt u online indienen.

Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij degene die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

Aanvraag 

U kunt een bezwaar digitaal indienen via de roze knop 'Online bezwaar indienen (met DigiD). Voor het indienen heeft u uw DigiD-inloggegevens nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via de DigiD-pagina. U ontvangt van ons na het invullen van het formulier automatisch een ontvangstbevestiging. De bij ons van u bekende gegevens, staan reeds ingevuld in het formulier.

Een bezwaar kunt u ook indienen per post. Ons postadres is: Gemeente Emmen Postbus 30.001 7800 RA Emmen.

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening
 • eventueel het zaaknummer waartegen u het bezwaar indient

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking in te dienen bij de gemeente.

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking in bij de gemeente.


U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.