Bezwaar maken tegen de aanslag

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de aanslag. Als de aanslag niet juist is, passen wij deze meteen aan. Wij proberen het met u op te lossen op een informele manier.

Redenen voor bezwaar

  • De WOZ-waarde is onjuist
  • U bent geen eigenaar of gebruiker van het pand
  • U betaalt rioolheffing, maar u ben niet (in)direct aangesloten op de riolering
  • U betaalt afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden, maar u woonde op 1 januari 2019 alleen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van deze aanslag. Formeel bezwaar indienen kan op twee manieren:

Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar:

Gemeente Emmen

t.a.v. teamleider Belastingen

Postbus 30.001

7800 RA  Emmen

Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u onder andere vinden via de website van de Nationale Ombudsman, kijk hiervoor op www.nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrieven.

Moet u betalen als u bezwaar heeft gemaakt?

De termijn voor het betalen van de aanslag verandert niet als u bezwaar indient. Betaal daarom ook op tijd als u bezwaar heeft ingediend.

Zelf bezwaar maken is altijd gratis!

Bezwaar maken via een zogenaamd no-pay-no-cure (NCNP) bureau is niet nodig. U herkent deze bureaus aan de advertenties waarin zij zeggen dat zij gratis bezwaar voor u maken. De medewerkers van de gemeente kunnen u net zo goed helpen. Wij doen dit graag en dit is vooral in uw belang!

Als wij u helpen, kost dit niets. De gemeente moet NCNP-bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 765,-. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook de belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig, want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Dat deze NCNP-bureaus gratis bezwaar voor u maken, klopt dus eigenlijk niet. Ook de Consumentenbond waarschuwt voor NCNP-bureaus.   

 

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bij de gemeente Emmen binnen zijn. Bezwaarschriften die niet op tijd zijn ingediend, worden niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat wij uw beschrift niet bekijken. 

De gemeente beslist uiterlijk 31 december van het belastingjaar op uw bezwaarschrift. Als u het met de uitspraak op uw bezwaarschrift niet eens bent, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechter. U moet het beroepschrift binnen 6 weken indienen bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van de gemeente ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig.

Uw beroep wordt behandeld door de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 150 

9700 AD  Groningen

De zitting voor de behandeling van uw beroepschrift is in Assen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, dan kunt u hiertegen hoger beroep instellen. U leest bij de beslissing over uw beroep hoe u in hoger beroep kunt gaan.