Bezwaar maken tegen de aanslag

Let op: update in verband met het nieuwe Coronavirus

In verband met het nieuwe Coronavirusis is onze personele bezetting beperkt. Waar we eerder aangaven ons te bellen, kunnen we u helaas niet altijd meer te woord staan. Ons advies is daarom om uw taxatieverslag te bekijken. Mocht u het daarna nog niet eens zijn met de waarde, kunt u FORMEEL BEZWAAR aantekenen. Bellen of een mailtje naar de gemeente is niet meer voldoende! 

Heeft u al informeel bezwaar gemaakt? Wij proberen u tijdig terug te bellen of te mailen. Het kan echter iets langer duren dan gepland vanwege de minimale bezetting. Onze excuses daarvoor.