Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Aanvraag 

Als u staat ingeschreven in de gemeente Emmen, een 'bewijs van in leven zijn' kan op 3 manieren worden aangevraagd.

 

  • Aan de balie. U kunt een bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis of in één van de 3 gemeentewinkels. Hier heeft u altijd een afspraak voor nodig. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee en de brief van uw pensioenfonds als u het bewijs daarvoor nodig heeft.
  • Schriftelijk. U stuurt een door u ondertekende brief warin u om een 'bewijs van in leven zijn' vraagt en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

        Gemeente Emmen

        Team Klancontactcentrum Zorgloket en Burgerzaken (KZB)

        Postbus 30.001

        7800 RA Emmen

  • Door iemand anders. U kunt een ander persoon machtigen om het document voor u aan te vragen en op te halen. Gebruik het machtigingsformulier onderaan deze pagina onder het kopje 'Formulieren'. De gemeente heeft een originele handtekening nodig, het machtigingsformulier mag daarom geen scan of kopie zijn. 

 

Staat u niet ingeschreven?

Bent u Nederlander, verblijft u tijdelijk in Emmen, maar staat u hier niet ingeschreven? Dan kunt u de aanvraag alleen persoonlijk aan de balie doen. 

 

 

 

Bewijs van in leven zijn, standaard versie : € 12,00

(tarief 2019) 

Wanneer u een brief van uw pensioenfonds heeft ontvangen waarop staat dat u het bewijs van in leven zijn “kosteloos” kan afhalen, dan verzoeken wij u de brief van het pensioenfonds mee te nemen. Dan is het document gratis.