Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties hebt u een Attestatie de vita nodig.

Verschil bewijs van in leven zijn en attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is eigenlijk een uittrekstel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een internationaal document dat gebruikt wordt in het buitenland, met eventueel als bijlage een vertaling. De Attestatie de vita wordt opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans.  

Bewijs van in leven aanvragen

Als u staat ingeschreven in de gemeente Emmen, kunt u op 3 manieren een ‘bewijs van in leven zijn’ aanvragen:

 • aan de balie. U kunt een bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis of in één van de 3 gemeentewinkels. Hier heeft u altijd een afspraak voor nodig. 

  U neemt mee: een geldig identiteitsbewijs en de brief van uw pensioenfonds (als u het Bewijs van in leven zijn nodig hebt voor uw pensioenfonds). 

 • schriftelijk. U kunt een bewijs van in leven zijn ook schriftelijk aanvragen bij team Burgerzaken. 

  U stuurt dan een brief naar: 

  Gemeente Emmen

  Team Klantcontactcentrum Zorgloket en Burgerzaken (KZB) 

  Postbus 30.001

  7800 RA  Emmen   U stuurt mee: 

  een door u ondertekende brief waarin u om een 'bewijs van in leven zijn' vraagt en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. 

 • machtiging.  U kunt een ander persoon machtigen om het document voor u aan te vragen en op te halen. Gebruik het machtigingsformulier onderaan op deze pagina bij het kopje ‘Formulieren’. 

  Voor de aanvraag van uw akte heeft de gemeente een originele handtekening nodig. Het machtigingsformulier mag daarom geen scan zijn of een kopie, want dan is de handtekening niet meer origineel. Houdt u hiermee rekening als u uw machtiging afgeeft aan de persoon die uw akte gaat aanvragen.  

Niet ingeschreven?

Bent u Nederlander, verblijft u tijdelijk in Emmen, maar staat u hier niet ingeschreven? Dan kunt u de aanvraag alleen persoonlijk doen aan de balie en niet online of niet schriftelijk.

Geldigheid van het document 

Een bewijs van in leven zijn heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het is gemaakt. Meestal mag het bewijs maar drie of zes maanden oud zijn voor de instantie die erom vraagt. Dit kunt u navragen bij de instantie die het van u wil hebben.

Bewijs van in leven zijn, standaard versie : € 12,00

(tarief 2019) 

Wanneer u een brief van uw pensioenfonds heeft ontvangen waarop staat dat u het bewijs van in leven zijn “kosteloos” kan afhalen, dan verzoeken wij u de brief van het pensioenfonds mee te nemen. Dan is het document gratis.