Betalingsregeling voor gemeente belastingen

Lukt het niet om de gemeentelijke belastingen in 1 keer te betalen, dan kunt u de gemeentebelasting in termijnen betalen. De gemeente biedt u de mogelijkheid om de aanslag via automatische incasso in tien maandelijkse termijnen te betalen, zodat u het bedrag gespreid kunt betalen. Bij de aanslag voor de gemeentebelasting vindt u een machtigingsformulier. Hierop geeft u aan dat u de belasting in termijnen wilt betalen. Dit formulier stuurt u terug naar de gemeente. Ook kunt u online een automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken in het Belastingloket.

Ook in de loop van het jaar kunt u nog besluiten tot automatische incasso. Zelfs als u al 1 of meer termijnen heeft betaald. Het nog openstaande bedrag wordt dan gedeeld door het aantal nog resterende maanden. U gebruikt dan het groene machtigingsformulier die meegestuurd is met het aanslagbiljet of u regelt dit in het Belastingloket. De machtiging geldt alleen voor degene op wiens naam de machtiging is afgegeven en voor de aanslagen gemeentelijke belastingen op die naam. Niet ondertekende machtigingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

In uitzonderingsgevallen kan in overleg met het team Belastingen een betalingsregeling worden gemaakt. U kunt via het Belastingloket een betalingsregeling treffen. Dit kan alleen wanneer er een nog te betalen bedrag staat. Dit doet u als volgt, u logt in bij het belastingloket. U kiest voor 'mijn aanslagen' en kiest voor het betreffende jaar waar voor u een betalingsregeling wilt treffen en klikt op 'bekijk details'. Daar staat in het blauw 'betalingsregeling treffen'. Via deze weg kan er een betalingsregeling getroffen worden.

Daarnaast is het mogelijk een afspraak te maken in het gemeentehuis. Een betalingsregeling is ook nog te maken als u al een aanmaning of een dwangbevel heeft ontvangen. Maakt u dan snel een afspraak. (U behoeft niet eerst de kosten van de aanmaning/ het dwangbevel te betalen, er wordt een regeling getroffen over het totale openstaande bedrag.)

Rekeningnummer gewijzigd
Heeft u een ander rekeningnummer gekregen, dan kunt u deze zelf laten wijzigen in het Belastingloket.

Aanvraag 

In overleg met het team Belastingen kunt u een betalingsregeling treffen of uitstel van betaling aanvragen. U dient dan wel vooraf een afspraak te maken in het gemeentehuis. Een betalingsregeling is ook nog te maken als u al een aanmaning of een dwangbevel heeft ontvangen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een afspraak te maken, dan kunt u ook in het Belastingloket een aanvraag indienen voor een betalingsregeling.