Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Ook als gebruiker van een niet-woning betaalt u OZB. U kunt de aanslag ook digitaal inzien in het Belastingloket