Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag van de onroerendezaakbelasting.