Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag van de onroerendezaakbelasting.

Onroerende zaken zijn grond en gebouwen en bouwwerken die blijvend met de grond zijn verbonden. Deze onroerende zaken krijgen elk jaar een waarde: de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt bepaald op de marktwaarde op 1 januari van het jaar ervoor. Is de toestand van uw onroerende zaak daarna gewijzigd? Dan wordt gekeken naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar.

Onroerendezaakbelasting (OZB) wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. Bij niet-woningen betaalt ook de gebruiker van het pand OZB. Dit is bij woningen niet het geval. De tarieven voor belastingjaar 2019 zijn:

 • Voor eigenaren van woningen: 0,1928 % van de WOZ-waarde
 • Voor eigenaren van niet-woningen: 0,3072% van de WOZ-waarde
 • Voor gebruikers van niet-woningen: 0,2574% van de WOZ-waarde

Als u na 1 januari van het belastingjaar uw eigen woning verkoopt, betaalt u de OZB voor het hele jaar. Als u een woning koopt na 1 januari van het belastingjaar betaalt u dat jaar geen OZB. De notaris verrekent dit vaak bij de verkoop.

Bent u huurder van een woning? Dan ontvangt u alleen een aanslag voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

Aanslag gemeentelijke belastingen online inzien

Wilt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal inzien of opslaan voor uw eigen administratie? Dat kan in het Belastingloket. Hier kunt u ook het taxatieverslag van uw pand raadplegen en uw WOZ-waarde inzien. Hiervoor heeft u uw DigiD inloggevens nodig. U kunt de gegevens alleen inzien als de aanslag op uw naam staat. Voor de mede-eigenaar zijn geen digitale gegevens beschikbaar.

Staat de aanslag op naam van uw bedrijf (als rechtspersoon)? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Team Belastingen. Wij kunnen u de gewenste documenten (digitaal of per post) toesturen.

Vragen over de belastingaanslag?

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijkt u dan eerst op de achterkant van het aanslagbiljet voor een toelichting. Ook vindt u uitgebreid informatie op deze website over automatisch betalen, het aanvragen van een betalingsregeling, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.

Kijkt u ook bij het tabblad 'Contact'. Hier staat de top 10 met de meest gestelde Vragen & Antwoorden. 

Heeft u toch nog vragen? Of bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Bel dan met het team Belastingen, telefoonnummer 14 0591. Kort nadat de aanslag zijn verstuurd, is het vaak druk aan de telefoon. De wachttijden kunnen dan langer zijn dan u van ons gewend bent.

Als u zich heeft aangemeld bij de Berichtenbox, ontvangt u de belastingaanslag niet per post, maar digitaal via MijnOverheid.

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u informeel of formeel bezwaar indienen.

U kunt ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de aanslag. Als de aanslag niet juist is, passen wij deze meteen aan. Wij proberen op een informele manier met u tot een oplossing te komen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van deze aanslag. Formeel bezwaar indienen kan op twee manieren:

 • Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar:

Gemeente Emmen

t.a.v. teamleider Belastingen

Postbus 30.001

7800 RA Emmen

Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u onder andere vinden via de website van de Nationale Ombudsman, kijk hiervoor op www.nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrieven

Moet u betalen als u bezwaar heeft gemaakt?

De termijn voor het betalen van de aanslag verandert niet als u bezwaar indient. Betaal daarom ook op tijd als u bezwaar heeft ingediend.

Zelf bezwaar maken is altijd gratis!

Bezwaar maken via een zogenaamd no-pay-no-cure (NCNP) bureau is niet nodig. U herkent deze bureaus aan de advertenties waarin zij zeggen dat zij gratis bezwaar voor u maken. De medewerkers van de gemeente kunnen u minstens zo goed helpen. Wij doen dit graag en dit is vooral in uw belang!

Als wij u helpen dan kost dit niets. De gemeente moet NCNP-bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 765,-. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook de belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig, want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Dat deze NCNP-bureaus gratis bezwaar voor u maken, klopt dus eigenlijk niet. Ook de Consumentenbond waarschuwt voor NCNP-bureaus

Automatische incasso

Wilt u de kosten van uw aanslag gespreid betalen? U kunt de aanslag via automatische incasso in 10 maandelijkse termijnen te betalen. U kunt automatische incasso aanvragen, wijzigen en intrekken in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Dit kan ook nog in de loop van het jaar, zelfs als u al een deel heeft betaald. Het nog openstaande bedrag wordt dan gedeeld door het aantal nog resterende maanden. Heeft u geen DigiD? Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. Wij sturen u dan een machtigingsformulier voor automatische incasso toe.

Zelf betalen?

U kunt het bedrag in maximaal drie termijnen overmaken op het bankrekeningnummer van de gemeente Emmen. Doe dit voor de laatste vervaldag. Vergeet niet het aanslagnummer te vermelden. De vervaldata en het aanslagnummer staat op de voorkant van uw aanslag.

Bankrekeningnummer gemeente Emmen:

IBAN: NL21 BNGH 0285 0363 19

BIC: BNGHNL2G

U betaalt onderstaande bedragen voor de OZB samen met de kosten voor Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

Tarieven gemeentelijke belastingen 2019

Tarieven OZB

 • Voor eigenaren van woningen: 0,1928 % van de WOZ-waarde
 • Voor eigenaren van niet-woningen: 0,3072 %
 • Voor gebruikers van niet-woningen: 0,2574 %

Tarieven Rioolheffing

 • Voor eigenaren van woningen: 0,0616% van de WOZ-waarde
 • Voor gebruikers van woningen: 0,0425%
 • Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0885 %
 • Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0687 %

Afvalstoffenheffing per perceel

 • Voor een éénpersoonshuishouden per jaar:  € 256,20
 • Voor een meerpersoonshuishouden per jaar: € 290,28

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. Kort nadat de aanslag zijn verstuurd, kunnen wachttijden langer zijn dan u van ons gewend bent

Wij hebben de meest gestelde vragen hieronder alvast voor u beantwoord.

 • Ik heb nog geen aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Klopt dat wel? De aanslagen worden eind februari op meerdere dagen bezorgd. Bent u aangemeld bij MijnOverheid? En heeft u de gemeente Emmen toestemming gegeven berichten te sturen? Dan ontvangt u de aanslag in uw Berichtenbox op MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie meer. U kunt met uw DigiD inloggen op mijnoverheid.nl. Als de WOZ-waarde (nog) niet bekend is, ontvangt u de aanslag later.
 • Ik wil bezwaar maken. Moet ik nu een brief schrijven? Dit is niet altijd nodig. Neemt u dan binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag contact met ons op. Bel ons via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. Wij proberen op een informele manier met u tot een oplossing te komen. Als u toch liever officieel bezwaar wilt indienen, dan kan dat op de volgende manieren:
  • Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Per brief: U kunt het bezwaarschrift richten aan: team Belastingen, Antwoordnummer 150, 7800 VB Emmen.

  Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u voorlopig niet hoeft te betalen.

 • Als ik inlog met DigiD, zie ik de WOZ-waarde van mijn huis en het taxatierapport niet staan. Hoe kan dat? U kunt dit alleen zien in het Belastingloket als de aanslag op uw naam staat. Als mede-eigenaar kunt u deze gegevens niet digitaal opvragen. Er zijn voor u dan geen digitale gegevens beschikbaar. Wel kunt u ons bellen of een email sturen voor deze gegevens. 
 • Wordt het belastingbedrag in één keer van mijn rekening afgeschreven, als ik gebruik maak van automatische incasso? Nee. Het belastingbedrag wordt dan in 10 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. U vindt de termijnbedragen en het rekeningnummer op de voorkant van uw aanslag. U kunt een automatische incasso online aanvragen, wijzigen en intrekking in het Belastingloket.
 • Hoe is de WOZ-waarde van mijn woning vastgesteld? De WOZ-waarde is bepaald op de marktwaarde. Dit is het bedrag wat uw woning zou kunnen opbrengen op 1 januari van het jaar ervoor. Deze marktwaarde wordt bepaald op basis van verkoopcijfers van (vergelijkbare) woningen die bij ons bekend zijn. Na controles hierop is de definitieve WOZ-waarde vastgesteld.
 • Hebben wijzigingen aan een pand (verbouw, aanbouw, sloop) invloed op de WOZ-waarde? Als uitgangspunt geldt dat de waarde wordt bepaald naar de waardepeildatum 1 januari van het jaar ervoor. Als in de periode tussen de waardepeildatum en 1 januari van het belastingjaar de toestand van uw pand is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde bepaald op de toestand van het pand op 1 januari van het belastingjaar.
 • Kan ik een taxateur spreken over de hoogte van de WOZ-waarde? Als u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is, kunt u contact met ons opnemen. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag. Bel ons via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. U wordt dan zo snel mogelijk door een taxateur teruggebeld. Kort na het versturen van de aanslagen kan het iets langer duren voordat u wordt teruggebeld.
 • Ik heb mijn woning verkocht. Waarom krijg ik nu toch nog een aanslag? Heeft u de woning vóór 1 januari verkocht? Dan hoort u geen aanslag te ontvangen. Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. Heeft u de woning op of na 1 januari verkocht? Dan klopt het dat u een aanslag heeft ontvangen. De situatie op 1 januari is bepalend voor de belastingplicht voor het hele jaar. De notaris verrekent dit vaak bij de verkoop. De verrekening bij de notaris houdt in dat de koper van uw oude woning aan u een vergoeding betaalt voor deze aanslagen. Dit is echter een afspraak tussen u en de koper, waar de gemeente geen partij bij is.
 • Ik kan de aanslag niet betalen. Kan ik kwijtschelding aanvragen? Kwijtschelding kunt u alleen met DigiD aanvragen in het Belastingloket.
 • Mijn bedrijf heeft een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Kan ik mijn gegevens ook digitaal inzien? Om datalekken te voorkomen, is de mogelijkheid voor bedrijven om in te loggen met aanslag- en subjectnummer uitgeschakeld.