Bed & Breakfast (B&B)

Wat is een Bed en Breakfast?

Een Bed en Breakfast (B&B), is een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf met het serveren van een ontbijt. De B&B is gevestigd in een woonhuis of in een bijgebouw bij het woonhuis. De B&B wordt gerund door de eigenaren van het betreffende woonhuis.

Wilt u een Bed en Breakfast vestigen?

Voor het vestigen van een Bed en Breakfast (B&B) heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunningaanvraag dient u volledig aan te vragen en daarnaast wordt de B&B beoordeeld aan bepaalde gemeentelijke regels (richtlijnen).  

Komt de Bed en Breakfast in aanmerking voor een versnelde afgifte van de omgevingsvergunning?

De aanvraag dient te voldoen aan bepaalde richtlijnen (beoordelingsrichtlijnen). Deze gemeentelijke richtlijnen zijn voor u een hulpmiddel om te beoordelen of uw aanvraag voldoet.

Beoordelingsrichtlijnen

Uw aanvraag voor de vestiging van de Bed en Breakfast (B&B) wordt getoetst aan de volgende beoordelingsrichtlijnen:

  • B&B is een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit welke ondergeschikt is aan de (agrarische)  hoofdfunctie wonen. (Reden: de activiteit is altijd als nevenfunctie bedoeld en mag geen overlast veroorzaken)
  • B&B vindt plaats in een ondergeschikt deel van de woning of bestaande bebouwing. (Reden: indien geen sprake is van ondergeschiktheid dan is sprake van een andere bestemming, bijv. recreatie of hotel)
  • B&B biedt een slaapgelegenheid voor 1 tot enkele nachten (max. 10) en de mogelijkheid tot ontbijten in een deel van de woning of bestaande bebouwing;
  • Indien een diner of warme maaltijdvoorziening wordt aangeboden dan wel de mogelijkheid aanwezig is om een maaltijd te bereiden is er geen sprake meer van Bed en Breakfast voorziening. (Reden: dit valt onder verblijfsrecreatie)
  • B&B voorzieningen worden gerund door de hoofdbewoner;
  • B&B bestaat maximaal uit twee kamers. (Reden: in verband met veiligheidseisen)
  • Parkeren ten behoeve van de B&B moet op eigen terrein. (Reden: buurt moet geen last van de activiteit ondervinden)
  • B&B voorzieningen zijn geen zelfstandige woonfuncties.

Voldoet uw aanvraag aan deze beoordelingsrichtlijnen en is de aanvraag volledig, dan wordt deze meestal positief beoordeeld en versneld afgehandeld. Wijkt uw aanvraag hiervan af, dan bestaat de kans dat deze langer duurt en/of dient te worden aangepast aan deze richtlijnen.