Automatische incasso

Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag voor de gemeentelijke belastingen in termijnen van uw rekening af te schrijven. Elke maand wordt het bedrag rond de 30e automatisch van uw rekening afgeschreven.

U kunt met uw DigiD een automatische incasso aanvragen en intrekken in het Belastingloket. Heeft u de gemeente vorig jaar al toestemming gegeven om het bedrag van uw (IBAN)rekening af te schrijven? Dan staat dat afgedrukt op de voorkant van uw aanslagbiljet. U hoeft de gemeente dan niet opnieuw toestemming te geven. 

Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door. U kunt het rekeningnummer wijzigen in het Belastingloket

Heeft u geen DigiD? Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. Wij sturen u dan een machtigingsformulier voor automatische incasso toe.