Automatische incasso

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een automatische incasso instellen. Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Elke maand wordt het bedrag rond de 30e automatisch van uw rekening afgeschreven.

U kunt met uw DigiD een automatische incasso aanvragen, wijzigen en intrekken in het Belastingloket. Heeft u de gemeente vorig jaar al toestemming gegeven om het bedrag van uw (IBAN)rekening af te schrijven? Dan staat dat afgedrukt op de voorkant van uw aanslagbiljet. U hoeft de gemeente dan niet opnieuw toestemming te geven. 

U moet een geldig rekeningnummer doorgeven. Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door. U kunt het rekeningnummer wijzigen in het Belastingloket

Heeft u geen DigiD? Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. Wij sturen u dan een machtigingsformulier voor automatische incasso toe.

Storno
Een storno is een automatische incasso die door de bank niet wordt uitgevoerd. Er wordt dan niet betaald. Dit kan op uw eigen verzoek of er staat bijvoorbeeld niet genoeg saldo op uw rekening. 

Heeft u twee storno’s achter elkaar? Dan stopt de gemeente de automatische incasso voor de komende maanden.