Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

LET OP: deze informatie betreft alleen verwijderen van asbest door particulieren/bewoners

Heeft u een bedrijf in het professioneel verwijderen van asbest? Dan doet u de aanvraag digitaal via www.omgevingsloket.nl.

Wat is asbest?

Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Deze stofjes zijn zo fijn dat ze bij het inademen schade kunnen veroorzaken aan de longen.

Asbest kan zitten in:

 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • vlakke platen (plafonds, dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels en galerijen)
 • schoorstenen, ventilatie- of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • afvoerleidingen van een toilet
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • vensterbanken, kit van kozijnen
 • bloembakken
 • oude huishoudelijke apparaten

Hoe weet ik mijn dak asbest heeft?

U kunt dit nakijken op de Emmense Asbestdaken-kaart. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk dat een dak met asbest op tijd verwijderd wordt. Vanaf 2028 worden asbestdaken verboden.

Wat moet u doen als u van uw asbest af wil?

Als u zelf asbest wilt verwijderen, mag u dit alleen doen als het een kleine hoeveelheid is. U mag maximaal 35 m2 asbest of  'afval dat op asbest lijkt' naar de Milieustraat van Area brengen. Heeft u meer asbest, dan moet een gespecialiseerd bedrijf dit voor u doen. Als u zelf asbest gaat verwijderen, moet u altijd vóóraf toestemming vragen van de gemeente. Dit doet u online met het nieuwe e-formulier om asbest te melden. U logt in met uw DigiD-code. U vult het formulier online in. Daarna behandelt de gemeente uw melding. Na goedkeuring, ontvangt u per email toestemming dat u de asbest mag verwijderen en mag afleveren bij de Milieustraat van Area. Neemt u dit bewijs van toestemming mee naar Area als u de asbest komt brengen. 

Let erop dat uw asbest altijd goed verpakt is in plastic. Neem u ook altijd uw pasje voor de Milieustraat mee. 

Lees hieronder ook de regels om asbest te brengen bij het tabblad ‘Aanpak’.  

Aanvraag 

Aan welke regels moet u zich houden?  

 • Als u zelf asbest wilt verwijderen, mag u dit alleen doen als het een kleine hoeveelheid is. U mag maximaal 35 m2 asbest of  'afval dat op asbest lijkt' naar de Milieustraat van Area brengen. Heeft u meer asbest, dan moet een gespecialiseerd bedrijf dit voor u doen.
 • Pak de asbest goed in op de slooplocatie. U moet het dubbel inpakken met doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 mm dik. Plak dit zorgvuldig dicht met sterke tape. U kunt van te voren gratis folie ophalen op de Milieustraat als u de ontvangstbevestiging van het ingevulde e-formulier laat zien.
 • Heeft u meer sloopafval waar geen asbest in zit, dan kunt u dit op een andere plek storten op de Milieaustraat. Asbest en ander sloopafval moet u van te voren scheiden.
 • Geef via het nieuwe e-formulier door dat u asbest wilt brengen bij Area.  De gemeente behandelt uw melding. Na goedkeuring, ontvangt u per email toestemming dat u de asbest mag verwijderen en mag afleveren bij de Milieustraat van Area. Neemt u dit bewijs van toestemming mee naar Area als u de asbest komt brengen. Neem u ook altijd uw pasje voor de Milieustraat mee. 
 • Als u tijdens het slopen vleermuizen tegenkomt, mag u het sloopmateriaal (bijvoorbeeld het dak) niet verder veranderen. U kunt informatie vinden over het vervoer of opvang van deze beschermde dieren op de website www.vleermuis.net 
Online aanvragen 

Als u zelf als particulier asbest gaat verwijderen, moet u 5 werkdagen van te voren uw melding indienen. Bedrijven die asbest gaan verwijderen, moeten minimaal 4 weken van te voren de omgevingsvergunning aanvragen, voordat er met het sloopwerk gestart wordt. 

Er zitten geen kosten verbonden aan het doorgeven van de melding voor het asbest verwijderen. Wel kan het zijn dat Area een storttarief vraagt als u asbestafval of sloopafval brengt. Informeert u bij Area Reiniging naar het actueel storttarief voor asbest.

Verder betaalt u zelf de kosten voor het (laten) verwijderen van asbest. Bedrijven kunnen in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een fiscale regeling, lening of subsidie.