Asbest verwijderen

Als u zelf asbest wilt verwijderen, mag u dit alleen doen als het een kleine hoeveelheid is. U mag maximaal 35 m2 asbest naar de Milieustraat van Area brengen. Als u asbest gaat verwijderen, moet u altijd vóóraf toestemming vragen van de gemeente door middel van een melding. Het is helaas niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen.