Alcohol schenken en verkopen

U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

Misschien moet u ook andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

 • Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.
 • Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn.
 • U heeft een terras bij uw horecabedrijf.
 • U wilt een gokautomaat plaatsen.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecavergunning aanvraagt.

Aanvraag 

De benodigde formulieren voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning kunt u downloaden onder aan deze pagina, onder 'Formulieren'. Indien u overleg wilt met gemeente, kunt u altijd vooraf een afspraak maken.

In te dienen formulieren voor (commerciële) horecabedrijven en slijterijen

 • een aanvraagformulier Model A;
 • verklaringformulier leidinggevenden en meldingsformulier leidinggevenden;
 • arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden;
 • ingevuld formulier Wet Bibob  met het bijlage formulier en de in het formulier gevraagde documenten;
 • een plattegrond met daarop aangegeven de lokaliteiten (ruimte waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt, waaronder ook eventueel het terras) (schaal 1:100);
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);
 • een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n) of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring (verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW);
 • een kopie van het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden.

In te dienen formulieren bij het wijzigingen van leidinggevenden

 • meldingsformulier en verklaring leidinggevenden;
 • arbeidsovereenkomst;
 • een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring (verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW).

Meer informatie kunt u lezen in de toelichting van de drank en horecavergunning (PFD-document).

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Daarover wordt u dan natuurlijk geïnformeerd. Deze termijn van 8 weken mag eenmaal verlengd worden.

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor de aanvraag van een Drank- en Horecavergunning betaalt u eenmalig leges, deze vindt u onder het tabblad 'Tarieven'. Ook in geval van weigering van de aanvraag moet u deze leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

De actuele tarieven zijn:

 • aanvraag of wijziging drank- en horecavergunning € 420,70
 • wijziging van persoonsgebonden gegevens € 200,90
 • aanvraag van een ontheffing van artikel 35 van de drank- en horecawet € 76,60
 • aanvraag Drank & Horecavergunning in combinatie met een aanvraag voor een aanvraag exploitatievergunning voor een commerciële inrichting € 880,80
 • aanvraag Drank & Horecavergunning in combinatie met een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een para-commerciële inrichting € 499,75

(tarieven 2019)