Afvalstoffenheffing betalen

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het legen van uw containers. Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract met AREA Reiniging. De Afvalstoffenheffing wordt voornamelijk bepaald aan de hand van de kosten die AREA bij de gemeente in rekening brengt om afval op te halen.  

De gemeente gebruikt het geld van de Afvalstoffenheffing voor:

  • Het legen van de grijze, groene en PMD-container en het verwerken van het afval
  • Het ophalen van oud papier
  • Het inzamelen van klein chemisch afval
  • Het innemen van afval bij de milieustraat tot 300 kilo per jaar 

Gebruikers van woningen betalen deze belasting. Wanneer u in de loop van het jaar verhuist, dan krijgt u ontheffing voor de rest van het jaar. De nieuwe bewoner krijgt dan een nieuwe aanslag voor de resterende maanden van het jaar. Dit geldt ook als u in de loop van het jaar gebruiker wordt van een woning.

De hoogte van de tarieven voor afvalstoffenheffing vindt u bij het kopje 'Kosten'. 

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de aanslag. Is er een fout gemaakt bij het vaststellen van de aanslag? Dan passen wij deze voor u aan. Wij proberen op een informele manier met u tot een oplossing te komen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van deze aanslag. Formeel bezwaar indienen kan op twee manieren:  

Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Een andere mogelijkheid is uw bezwaar per post sturen naar:

Gemeente Emmen

t.a.v. teamleider Belastingen

Postbus 30.001

7800 RA  Emmen

Tarieven afvalstoffenheffing per perceel:

•   Voor een éénpersoonshuishouden per jaar: € 256,20

•   Voor een meerpersoonshuishouden per jaar: € 290,28

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor de vaststelling van het tarief. Als uw gezinssamenstelling in de loop van het jaar verandert, verandert uw afvalstoffenheffing niet in datzelfde jaar. 

(tarieven 2019).