Afvalstoffenheffing

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U moet de afvalstoffenheffing ook betalen als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

U kunt hier direct Digitaal Bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing. U logt in met DigiD.

 

Ook kunt u per post uw bezwaar per post sturen naar:

 

Gemeente Emmen

t.a.v. teamleider Belastingen

Postbus 30.001

7800 RA Emmen

Tarieven afvalstoffenheffing per perceel:

•   Voor een éénpersoonshuishouden per jaar: € 256,20

•   Voor een meerpersoonshuishouden per jaar: € 290,28

De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt het tarief. Als de samenstelling van uw gezin in de loop van het jaar verandert, verandert uw afvalstoffenheffing niet in datzelfde jaar. 

(tarieven 2019).