Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is een belasting van de gemeente. Deze betaalt u voor het legen maken van uw containers. Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract met AREA Reiniging. 

De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing voor:

  • de grijze, groene en PMD-container legen en het afval verwerken.
  • oud papier ophalen.
  • klein chemisch afval inzamelen.
  • afval innemen bij de Milieustraat  

Gebruikers (eigenaren en huurders) van woningen betalen deze belasting. Wanneer u in de loop van het jaar verhuist, dan hoeft u niet voor het hele jaar te betalen. U krijgt dan een ontheffing voor de rest van het jaar. De nieuwe bewoner krijgt een nieuwe rekening (aanslag) voor de overblijvende maanden van het jaar. 

De tarieven voor afvalstoffenheffing vindt u bij het kopje 'Kosten'. 

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de aanslag. Is er een fout gemaakt bij het vaststellen van de aanslag? Dan passen wij dit meteen voor u aan. Wij proberen om dit samen met u op te losen. 

U kunt ook bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van deze aanslag. Bezwaar indienen kan op twee manieren:  

- digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

- per post: u kunt uw bezwaar per post sturen naar: 

   Gemeente Emmen

   t.a.v. teamleider Belastingen

   Postbus 30.001

   7800 RA  Emmen 

Tarieven afvalstoffenheffing per perceel:

•   Voor een éénpersoonshuishouden per jaar: € 256,20

•   Voor een meerpersoonshuishouden per jaar: € 290,28

De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt het tarief. Als de samenstelling van uw gezin in de loop van het jaar verandert, verandert uw afvalstoffenheffing niet in datzelfde jaar. 

(tarieven 2019).