Akte uit de Burgerlijke stand

 

Afschriften uit de Burgerlijke Stand
In het register van de Burgerlijke Stand zijn er diverse aktes of afschriften. Deze kunt u online aanvragen. De meest voorkomende zijn:

 • een geboorte-akte 
 • een overlijdensakte 
 • een huwelijksakte/geregistreerd partnerschap
 • een echtscheiding
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap / ontbinding  geregistreerd partnerschap

Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Hiervoor moet u naar de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen.

Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat.

Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Een akte kunt u digitaal aanvragen via het tabblad 'Aanpak'.

Aanvraag 

Digitaal aanvragen

Op dit moment kunt u digitaal diverse aktes uit de Burgerlijke Stand aanvragen (van uzelf of een familielid) en een overlijdensakte van een familielid (vader, moeder, partner, kind of overige erfgenaam. Klik op de roze knop 'Online afschrift aanvragen' om een akte uit de Burgerlijke Stand aan te vragen. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u de akte per post thuis. Wanneer u buiten de gemeente Emmen woont, kunt u ook de akte online aanvragen. U logt in met DigiD. U krijgt dan de melding 'adres onbekend'. Vult u dan uw adres gegevens in. Het systeem voegt u toe en u kunt de akte online verder aanvragen. 

Heeft de gebeurtenis waarvan u de akte wilt, plaatsgevonden in een andere gemeente dan Emmen, dan vraagt u de akte aan in de desbetreffende gemeente.

Digitaal aanvragen lukt niet altijd 

Als oud-inwoner van de gemeente Emmen is het soms niet mogelijk om digitaal (met DigiD) een akte uit de Burgerlijke Stand op te vragen. Er treedt dan een storing op in de aanvraagprocedure. Wilt u dus een akte aanvragen en u woont niet meer in Emmen of u woont in het buitenland, stuur dan een email naar: gemeente@emmen.nl of doe uw aanvraag per brief. (gericht aan Gemeente Emmen, team Burgerzaken, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen). 

U stuurt de volgende gegevens mee bij uw schriftelijke aanvraag:

 • Bij een geboorteakte: naam, geboortedatum en adres waar de akte naar toe gestuurd moet worden.
 • Bij een huwelijksakte: Namen en geboortedata van echtpaar en adres waar de akte naartoe gestuurd moet worden.
 • Bij een echtscheidingsakte : Namen geboortedata van ex-partners en adres waar de akte naartoe gestuurd moet worden.
 • Bij een overlijdensakte: Naam geboortedatum, datum overlijden en het adres waar de akte naar toe gestuurd moet worden.

In alle gevallen voegt u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Normaal gesproken wordt uw aangevraagde akte binnen 5 werkdagen verzonden. De nota voor de akte wordt tegelijk meegezonden.

Aanvragen op afspraak bij de balie

De aktes kunt u ook op afspraak aanvragen en ophalen aan de balie van het Klant Contact Centrum of in de gemeentewinkels. U heeft nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • voldoende geld. Aan de balie kunt u met uw pinpas betalen of contant.

 

De gemeente stuurt binnen 5 werkdagen het afschrift naar u op. Woont u in het buitenland? Houd er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren. Heeft u het afschrift eerder nodig? Bezoek dan op afspraak de gemeente. U krijgt het meteen mee.

Een akte of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent.

 

Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 13,40. Een meertalig uittreksel of modelformulier kost € 13,40.

(tarief 2019) 

(landelijk tarief)