Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen. De gemeente doet dan onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon.

Wilt u een adresonderzoek laten opstarten? Leest u verder bij tabblad 'Aanvragen'. 

Wat doet de gemeente Emmen na uw melding?

Na uw melding start een adresonderzoek. Doel van dit adresonderzoek is een juiste inschrijving van de betreffende inwoner in de basisregistratie personen (BRP). Bij dit onderzoek moet de gemeente zich houden aan de wettelijke voorschriften. Daarom is het helaas niet mogelijk de nalatige burger direct uit te schrijven van het adres. Wij vragen uw begrip hiervoor. Hierdoor ontvangt u mogelijk nog enige tijd post voor degene die niet meer op het adres woonachtig is.

Het adresonderzoek

Allereerst wordt in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd dat het adres van de betreffende inwoner niet meer juist is. Gelijktijdig stuurt de gemeente een brief naar betrokkene. Deze brief wordt verstuurd naar het BRP-adres, dat is het adres waarvan u zojuist aan de gemeente hebt gemeld dat dit niet (meer) juist is! In de brief vraagt de gemeente Emmen de nalatige burger om alsnog te zorgen voor een juiste inschrijving in de BRP. Ook meldt de gemeente dat zij gegevens in de BRP opneemt als betrokkene zelf niet zorgt voor een juiste inschrijving.

In de BRP wordt ook aangetekend dat het adres van betrokkene in onderzoek is gesteld. Als betrokkene bekend is bij andere overheidsinstanties - bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) - dan weten deze instanties ook dat de adresgegevens in onderzoek zijn. Zo mogelijk vraagt de gemeente deze instanties in het kader van het adresonderzoek ook om eventuele nieuwe adresgegevens.

Bij een adresonderzoek worden ook openbare bronnen zoals sociale media gebruikt. 

Aanvraag 

U kunt een adresonderzoek op twee manieren aanvragen:

  • Persoonlijk langs komen aan de balie 
  • Via telefonisch contact met team Burgerzaken voor het aanvragen van een formulier

Meenemen

Wilt u een adresonderzoek laten opstarten? Dan moet u onderstaande gegevens meenemen. Op basis hiervan wordt besloten of er een adres onderzoek moet worden gestart.

  • Uw geldige legitimatiebewijs;
  • Huur- of koopcontract;
  • Naam van de betrokken persoon / personen;
  • Indien mogelijk nieuwe adresgegevens van de vertrokken persoon / personen.

Aan het starten van een adresonderzoek zijn geen kosten verbonden.