Adreskwaliteit

Uw gemeente controleert adressen: landelijke aanpak adreskwaliteit

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor u als inwoner én voor de overheid. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP). Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Want met een verkeerd woonadres in de BRP kan fraude of misbruik ontstaan. Ook kunnen we mensen die zorg of hulp nodig hebben niet goed bereiken.

Verhuizing doorgeven

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Wie verhuist moet dat direct melden aan de gemeente.

Controleer uw gegevens

Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Zijn uw gegevens daar niet juist? Geef dit direct door aan de gemeente waar u woont. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan de gemeente om een adresonderzoek.  

Gemeenten en rijksdiensten werken samen voor het verbeteren van adreskwaliteit

De gemeente Emmen doet mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dat doet ze samen met andere gemeenten en de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Die organisaties delen signalen met elkaar over bijzondere situaties op adressen. Bijvoorbeeld bij:

  • teveel bewoners per vierkante meter (overbewoning)
  • post die de afzender retour krijgt
  • een vreemde samenstelling van een huishouden op een adres

Huisbezoek door medewerker van gemeente

Bij serieuze twijfel over een adres gaat een medewerker van de gemeente op huisbezoek. Deze medewerker kan zich legitimeren. Het kán gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Wij verwachten hierbij uw medewerking.