Aanmelden als stembureaulid of teller

Wilt u zich aanmelden als stembureau lid, voorzitter of teller op een stembureau? Vul dan het aanmeldformulier in. U kunt zich aanmelden met DigiD of zonder DigiD. Het voordeel met DigiD is dat al uw gegevens van te voren al zijn ingevuld. 

Alle stembureauleden, voorzitters en tellers die benoemd worden voor de Tweede Kamerverkiezing op (15, 16 en) 17 maart 2021 ontvangen uiterlijk eind januari 2021 een benoemingsbrief van team Verkiezingen.

Het kan ook zijn dat u als reservelid benoemd wordt. Dit is afhankelijk van het aantal stembureau leden dat de gemeente nodig heeft voor de komende Tweede Kamerverkiezing.