Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Aanvraag 

Voor de aangifte van een overlijden heeft u altijd een afspraak nodig.

U neemt het volgende mee:

  • het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin is een formulier gevoegd waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer

Indien er bijzondere omstandigheden zijn, (bijvoorbeeld een niet natuurlijke doodsoorzaak) dan kunt u (of uw begrafenisondernemer) contact opnemen met de gemeente of er extra documenten noodzakelijk zijn.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een kopie van de overlijdensakte kost € 13,40 (tarief 2019). 

(landelijk tarief)

U doet aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Doe dit voor de begrafenis of crematie.