Gegevens die we verwerken

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die geeft u ons bijvoorbeeld via een formulier op de website of telefonisch. Denk aan:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Iedere inwoner van Nederland is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Hierin staan bijvoorbeeld uw naam, adres, gegevens over uw huwelijk, kinderen en uw nationaliteit. Woont u in Emmen? Dan houden wij uw persoonsgegevens bij. En bij de uitvoering van overheidstaken zoals het afgeven van een paspoort of het beoordelen van een uitkering, moeten wij de gegevens uit de BRP gebruiken. Maar ook andere overheidsinstaties gebruiken de persoonsgegevens uit de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdiens of uw zorgverzekering.
Veranderen uw gegevens? Geef dit dan aan ons door.