Gegevens aan andere organisaties

Gemeente Emmen verstrekt uw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen worden gedeeld met andere overheidsinstanties of instanties die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een wettelijke taak. U kunt op de website van de Rijksoverheid zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor.

Met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst regelen we hoe organisaties om moeten gaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Niet tot persoon te herleiden gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens zoals geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over een dorp of de stad. Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld applicaties en websites ontwikkelen. Daarom stellen wij deze data als nodig is beschikbaar. Er wordt geen informatie openbaar gemaakt die naar een persoon leiden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.