Gegevens aan andere organisaties

Gemeente Emmen geeft uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen of om aan de wet te voldoen. Gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) delen we alleen met andere overheidsorganisaties of organisaties die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. Op de website van de Rijksoverheid leest u welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor.

We hebben verwerkersovereenkomsten met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens opslaan in computersystemen. In deze contracten regelen we hoe deze organisaties moeten omgaan met de beveiliging en privacy van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het opslaan en gebruik van uw gegevens.

Gegevens uit onderzoeken

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens zoals resultaten van bewonersonderzoeken of gegevens over een dorp of de stad. Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld computerprogramma's en websites ontwikkelen. Daarom geven wij deze gegevens als dat nodig is. We maken geen informatie openbaar als dat naar een persoon kan leiden. Onze medewerkers zijn verplicht om de privacy van uw gegevens te respecteren.