Gebruik van persoonsgegevens

De gemeente voert taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens. Als u in Emmen woont, houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP). En als u bijvoorbeeld iets wilt regelen of aanvragen via gemeente.emmen.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig:

  • Voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
  • Voor het afhandelen van uw betaling.
  • Voor het verzenden van een nieuwsbrief.
  • Om contact met u op te nemen als dit nodig is voor onze dienstverlening.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om iets bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden. De gemeente alleen gegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat wij vanuit een wet bevoegd is om bijzondere persoongegevens te verwerken. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

  • Gegevens over uw bank en uw bankrekeningnummer.
  • Informatie over uw gezondheid.