Gebruik gegevens van personen

De gemeente voert taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners. De gemeente gebruikt hiervoor soms uw gegevens. Als u in Emmen woont, houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP). En als u bijvoorbeeld iets wilt regelen of aanvragen via gemeente.emmen.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

De gemeente heeft gegevens van personen nodig, bijvoorbeeld:

  • Voor het uitvoeren van taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
  • Voor het regelen van uw betaling.
  • Voor het versturen van een nieuwsbrief.
  • Voor het versturen van een klanttevredenheidsonderzoek over onze dienstverlening.
  • Om contact met u op te nemen als dit nodig is.
  • Om u te informeren over veranderingen van onze diensten en producten.
  • Om iets bij u af te leveren.
  • Als wij ze volgens de wet verplicht zijn te gebruiken, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens van personen

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere gegevens van u nodig hebben. De gemeente gebruikt alleen gegevens als dat volgens de wet mag. Bijzondere en/of gevoelige gegevens van personen zijn bijvoorbeeld:

  • Gegevens over uw bank en uw bankrekeningnummer.
  • Informatie over uw gezondheid.