Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We bewaren de gegevens om onze taken goed uit te voeren of om onze verplichtingen na te komen. Wilt u weten hoe lang uw gegevens bewaard worden, kijk dan in deze selectielijst van de Archiefwet.