Beveiliging

De gemeente gaat goed en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en beschermt uw gegevens zo goed mogelijk. De Functionaris Gegevensbescherming en de Privacybeheerder BRP van de gemeente Emmen controleren dat medewerkers van de gemeente goed omgaan met de persoonsgegevens. Ook informeren en adviseren zij de organisatie over het uitvoeren van de regels.

Soms moet de gemeente u eerst informeren of om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens gebruikt mogen worden. De gemeente heeft ook beveiligingsmaatregelen- en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens versleuteld en zijn er toegangscontroles op computersystemen. En medewerkers van de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht en toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.