Privacyverklaring

Privacyverklaring

De gemeente Emmen heeft gegevens van personen nodig voor een goede service en om haar taken uit te voeren. Wij gebruiken uw gegevens met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij goed met uw persoonsgegevens omgaan en sommige gegevens geheim zijn. In verschillende wetten is dat opgeschreven, bijvoorbeeld:

  • Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
  • Wet Basisregistratie Persoonsgegevens
  • Telecommunicatiewet
  • Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer

Hier leest u welke gegevens de gemeente gebruikt en hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen. Ook vindt u informatie over uw rechten op het gebied van privacy. Heeft u vragen of opmerkingen over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? Stel dan uw vraag via gemeente@emmen.nl of aan onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer H. de Groot via fg@emmen.nl. Meer informatie over privacy leest u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.