Privacyverklaring

Privacyverklaring

De gemeente Emmen heeft persoonsgegevens nodig voor een goede dienstverlening en om haar publieke taken uit te voeren. Wij gebruiken uw gegevens met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in verschillende wetten zoals bijvoorbeeld:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
  • Wet Basisregistratie Persoonsgegevens
  • Telecommunicatiewet
  • Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer

Op deze webpagina leest u welke gegevens de gemeente verwerkt en hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd. Ook vindt u hier informatie over uw rechten op het gebied van privacy. Heeft u vragen of opmerkingen over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? Stel dan uw vraag via gemeente@emmen.nl of aan onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer H. de Groot via fg@emmen.nl. Meer informatie over privacy leest u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Gebruik gegevens van personen

De gemeente heeft gegevens van personen nodig om verschillende taken uit te voeren. 

Gegevens die we verwerken

Wij houden uw gegevens bij in de Basisregistratie personen. En als u gebruik maakt van diensten of producten dan geeft u uw gegevens zelf aan ons.

Gegevens aan andere organisaties

Wij verstrekken uw gegevens alleen als dit nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen of om aan de wet te voldoen.

Bewaartermijn

U persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of volgens de wet geregeld is.

Beveiliging

De gemeente gaat goed en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Hier zijn beveiligingsmaatregelen en procedures voor.

Privacywet

De gemeente Emmen verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel en als dat mag van de privacywet.