Privacyverklaring

Privacyverklaring

De gemeente Emmen heeft persoonsgegevens nodig voor een goede dienstverlening en om haar publieke taken uit te voeren. Wij gebruiken uw gegevens met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in verschillende wetten zoals bijvoorbeeld:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
  • Wet Basisregistratie Persoonsgegevens
  • Telecommunicatiewet
  • Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer

Op deze webpagina leest u welke gegevens de gemeente verwerkt en hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd. Ook vindt u hier informatie over uw rechten op het gebied van privacy. Heeft u vragen of opmerkingen over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? Stel dan uw vraag via gemeente@emmen.nl of aan onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer H. de Groot via fg@emmen.nl. Meer informatie over privacy leest u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.