Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

traffic iconPlaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur Gemeente Emmen

Deze plaatsingsleidraad is de basis waarop Gemeente Emmen locaties voor nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen bepaalt.

Aanvraag en plaatsing

 • Laadpalen mogen alleen door of in opdracht van de gemeente geplaatst worden. De laadpaal kan aangevraagd worden op de website www.laadpaalnodig.nl.
 • Bewoners kunnen een laadpaal aanvragen als zij een elektrisch voertuig in bezit of gebruik hebben of als zij deze op korte termijn in bezit of gebruik krijgen. Het elektrische voertuig moet tenminste een actieradius hebben 50 kilometer óf beschikken over tenminste 9kWh accucapaciteit.
 • Forenzen kunnen een openbare laadpaal aanvragen voor een locatie waar ze minimaal 18 uur per week werkzaam zijn. 
 • Een openbare laadpaal kan alleen aangevraagd worden als de bewoner of het bedrijf waar de forens werkzaam is, niet beschikt over eigen terrein waar een voertuig geparkeerd kan worden en/of een laadpaal geplaatst kan worden. 
 • Het is niet toegestaan om een eigen laadpaal op openbaar terrein te plaatsen. 
 • Als er een oplaadpunt wordt geplaatst op eigen terrein maar het laden vindt plaats op de openbare weg, dan moet uit oogpunt van veiligheid rekening gehouden worden met de volgende richtlijnen:
 1. De openbare parkeerplaats grenst direct aan het trottoir. Er mogen geen kabels op of boven de rijbaan worden geplaatst voor het opladen van het voertuig;
 2. De kabel is in goede staat en ligt maximaal 10 meter op openbaar grondgebied. Dit is de afstand vanaf de grens van uw eigen terrein tot aan het voertuig;
 3. De kabel wordt op deugdelijke wijze afdekt met een kabelmat zodat buurtbewoners en andere gebruikers van het voetpad niet over de kabel kunnen struikelen;
 4. Na gebruik worden de kabel en de kabelmat opgeruimd;
 5. De openbare parkeerplaats wordt niet gereserveerd, deze blijft beschikbaar als openbare parkeerplaats;
 6. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van het laadpunt.
 • Laadpalen kunnen ook strategisch, zonder aanvraag vanuit de bewoners, door of in opdracht van de gemeente geplaatst worden om te zorgen voor een gemeente-dekkend laadnetwerk. 
 • De laadpaal wordt geplaatst bij openbare parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden vervolgens aangewezen als plekken om openbaar te kunnen laden.
 • De aanvrager heeft geen alleenrecht voor het gebruik van de paal. 
 • Een laadplek is enkel bedoeld om elektrische voertuigen op te laden, er mag niet geparkeerd worden als het voertuig niet aan het laden is. 
 • De geldende parkeerregels zijn leidend, er wordt geen uitzondering gemaakt voor elektrische auto’s. 
 • Als er binnen 250 meter van de aangevraagde locatie al een laadpaal staat, wordt de aanvrager naar deze paal verwezen. Als deze paal aantoonbaar vaak bezet is (minimaal verbruik van 9.000 KWh op jaarbasis) wordt een extra laadpaal geplaatst. 

Locatiekeuze 

De gemeente bepaalt waar de laadpalen geplaatst worden. Daarbij wordt gelet op het volgende: 

 • Openbare laadinfrastructuur wordt alleen geplaatst bij parkeerplaatsen in eigendom van de gemeente Emmen die 24/7 openbaar toegankelijk zijn;
 • Bij voorkeur wordt de laadpaal geplaatst binnen 25 meter van het laagspanningsnet en aan de kant van de weg waar de laagspanningskabel zich bevindt;
 • De laadpaal wordt buiten het grootste deel van de wortels van een boom geplaatst;
 • De laadpaal wordt op maximaal 250 meter loopafstand van het aanvragersadres geplaatst;
 • De laadpaal wordt bij voorkeur aan het begin van de straat geplaatst. Dit verbetert de zichtbaarheid en vindbaarheid van de openbare laadpaal.
 • De laadpaal wordt bij voorkeur geplaatst bij de uiterste twee parkeervakken in een rij. Dit verduidelijkt de verkeerssituatie;
 • Binnen een afstand van 100 meter van de laadpaal zijn bij voorkeur twintig openbare parkeerplaatsen aanwezig. Het wegvallen van een algemene parkeerplaats kan dan beter worden verdeeld.

Inrichtingseisen

 • De laadpaal wordt geplaatst voor of naast twee openbare parkeerplekken en heeft twee oplaadpunten. Ten minste één van deze parkeerplekken wordt gereserveerd voor het openbaar laden van elektrische voertuigen;
 • Het gebruik van de laadpaal mag de doorstroming en veiligheid van het verkeer niet belemmeren;
 • Het plaatsen van de laadpaal mag de bomengroei niet te veel belemmeren. Daarom wordt bij plaatsing binnen 2 meter van het grootste deel van de wortels een bomenspecialist geraadpleegd, voordat er gegraven wordt om de laadpaal te kunnen plaatsen;
 • De afstand tussen parkeervak en laadpaal is minimaal 50 cm. Deze afstand kan kleiner zijn als er aanrijdbeveiliging wordt geplaatst. Met aanrijdbeveiliging voorkomen we schade aan mens en materiaal;
 • Voor voetgangers is er een ruimte van minimaal 90 cm achter de laadpaal als het om doorgaande looproutes gaat;
 • Bij plaatsing van een laadpaal bij een haaks parkeervak blijft er tenminste 5 meter parkeerlengte over;
 • Een laadpaal wordt bij voorkeur niet direct voor ramen van woningen geplaatst;
 • Een laadpaal wordt bij voorkeur niet in struiken geplaatst. 

Bebording en wegmarkering 

 • Om te zorgen dat een laadpaal effectief gebruikt kan worden, is het nodig om de twee bijbehorende (algemeen openbare) parkeervakken aan te wijzen als parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen. De laadvakken blijven openbaar, maar mogen alleen gebruikt worden voor het opladen van elektrische voertuigen. De bebording die bij deze vakken wordt geplaatst is (combinatie)bord E4 met een onderbord met daarop de tekst ‘uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen’ alsmede pijlen (waaruit blijkt voor welke parkeervakken het bord van toepassing is). 
 • Bij laadpalen in woonstraten wordt de tweede parkeerplaats bij de laadpaal gereserveerd voor het openbaar laden bij een energieafname van minimaal 800 Kilowattuur per kalendermaand gedurende drie achtereenvolgende maanden.
Chat met een medewerker