Meerdere handen op elkaar

living-household iconPersoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. 

Hulp in de huishouding

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u zelf kunt uitgeven aan zorg of ondersteuning. U kiest bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een pgb kunt u bijvoorbeeld ook een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. Of u kunt met een pgb jeugdhulp inkopen.

Er zijn 4 soorten pgb, voor zorg en ondersteuning vanuit:

  • jeugdhulp
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Sociale Verzekeringsbank

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. U moet zelf de administratie bijhouden van de zorg die u heeft ingekocht. De SVB betaalt zorgverzekeraars op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

U kunt het persoonsgebonden budget (pgb) ook gebruiken om zorg in te kopen in andere EU-landen.

De Toegang

Heeft u hulp nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning? Neem dan contact op met De Toegang. Zij vertellen u hoe u een PGB kunt krijgen. Voor meer informatie over het aanvragen van een Wmo voorziening, zie de pagina Wmo ondersteuning of de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over PGB's. 

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hier ziet u hoe de aanvraag voor elke soort pgb eruitziet.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
  • U bent pgb-vaardig. Dit betekent bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. Ook kunt u een administratie bijhouden. U leest er meer over op de site van de Rijksoverheid.

Komt u uit het buitenland? Er kan een wachttijd gelden voordat u recht heeft op een pgb.

Kosten

Meestal moet u een eigen bijdrage betalen. Op www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

Meer informatie

U kunt De Toegang telefonisch bereiken via: 0800 - 15 25 (gratis). Meer informatie over De Toegang en haar locaties vindt u op de website.

Klachten

Heeft u vragen en klachten over zorg of ondersteuning? Neem dan contact op met de ombudsman sociaal domein.

Chat met een medewerker