Uittreksel of verklaring

Akte uit de Burgerlijke stand

Als u geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittrekstel nodig uit de burgerlijke stand.

Uittreksel basisregistratie BRP

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kunt u laten zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. U kunt dit uittreksel online opvragen.

Verklaring Omtrent het Gedrag

U krijgt het aanvraagformulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Daarna maakt u een afspraak bij de gemeente.

Bewijs van in leven zijn

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een 'bewijs van in leven zijn'. U kunt dan een afspraak maken om het uittreksel op te halen.

Waarmerken kopie

U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken. Daarmee wordt bevestigd dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel.

Geheimhouding persoonsgegevens

De overheid mag persoonsgegevens gebruiken en ook aan anderen doorgeven. Wilt u dit niet? Vraag dan om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Handtekening laten legaliseren

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U kunt hiervoor een afspraak maken.