Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

build-reside iconOverkapping bouwen

Wilt u een overkapping bouwen? Als uw bouwwerk voldoet aan de voorwaarden heeft u meestal geen vergunning nodig. Wilt u afwijken van de standaard voorwaarden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan in het Omgevingsloket.

Beschrijving

Volgens de bouwregels is een overkapping geen gebouw, maar een bouwwerk. De overkapping is direct en duurzaam met de grond verbonden. Een overkapping heeft maximaal één wand. Een voorbeeld van een overkapping is een dak op pootjes.

Voor het bouwen van een overkapping heeft u soms een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De gemeente gebruikt regels om te beoordelen of en op welke manier een overkapping is toegestaan. Een aanvraag voor een overkapping die aan de regels voldoet, wordt meestal positief beoordeeld.

U kunt altijd ook de Vergunningscheck van Rijksoverheid om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor uw bouwwerk. Zo kunt u zelf alvast bedenken of uw aanvraag aan de regels voldoet.

 

Aanvragen

Om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft gaat u naar het Online Omgevingsloket. Daar doorloopt u de Vergunningscheck en ziet u direct of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij 

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. Het Bouwbesluit geldt wel. Hierin staan de regels regels voor veiligheid en gezondheid. Ook het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek blijft gelden. Bouwen en verbouwen vraagt om bouwkundige kennis. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor (laten) zorgen dat u zich aan deze regels houdt. Een verkeerd uitgevoerde verbouwing kan grote schade veroorzaken, bij uzelf en bij gebouwen die ernaast staan. Voor schade bij anderen bent u aansprakelijk.  

Heeft u vragen of twijfelt u of u zonder vergunning kunt bouwen? Neem dan altijd contact op met de gemeente. 

Voorwaarden

Een overkapping is een uitbreiding op een hoofdgebouw en kan alleen gebouwd worden op het erf dat volgens het bestemmingsplan hoort bij het hoofdgebouw.

 • Een overkapping heeft maximaal 1 wand (anders is er sprake van een gebouw). 
 • Een overkapping mag u niet op het voorste deel van het erf bouwen. 
 • Een overkapping mag maximaal 3 meter hoog zijn
 • Bij een woning mag maximaal 20 m2 aan overkapping worden gebouwd. Voorwaarden zijn dat 
  • 50% van het achterste deel van het erf onbebouwd blijft én
  • dat in totaal er niet meer dan 250 m2 bebouwd is.
 • Een overkapping mag nooit voor de voorgevel van de woning komen te staan.
 • Hij moet minimaal 1 meter achter de gevellijn worden gebouwd. 
 • Een overkapping mag tot op de erfgrens aan de zijkant en achterkant gebouwd worden. 

Bij een hoekwoning moet u rekening houden met andere hoofdgebouwen die om de hoek liggen. De overkapping moet achter het verlengde van de voorgevel van die andere hoofdgebouwen komen te staan. 

Uitgebreide informatie en de regels vindt u in de brochure van Rijksoverheid.  

Chat met een medewerker