Twee mensen zittend op een bankje

document iconOnderzoeken gemeente en waterschap

In 2021 heeft onderzoeksbureau Fugro onderzoek gedaan naar de bodemdaling en de eventuele relatie met schades aan woningen in en rond Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica. Vervolgens hebben we afgesproken dat we extra onderzoek gingen doen. Zo heeft de gemeente Emmen de ernst en omvang van de schade onderzocht en heeft waterschap Vechtstromen extra onderzoek gedaan naar grondwateronttrekkingen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn nu bekend. U kunt beide rapporten bekijken op deze pagina

Chat met een medewerker