default iconOnderzoek ernst en omvang bodemdaling

In opdracht van gemeente Emmen is het deelproject ‘Onderzoek ernst & omvang bodemdaling’ begin april 2022 gestart. In het eerdere Fugro-onderzoek is een tiental huizen zeer intensief onderzocht op schade, fundering en relatie met bodemdaling. Er waren in totaal 140 meldingen van schade door bodemdaling binnengekomen. Nu is er behoefte om zicht te krijgen op de overige meldingen: hoe serieus en ernstig zijn deze gevallen? Fugro gaat ook dit vervolgonderzoek doen.

Het ‘Onderzoek ernst & omvang bodemdaling’ loopt nog. Dit heeft enige vertraging opgelopen doordat we moeten voldoen aan de privacy wetgeving en omdat het tijdrovend was om alle beschikbare gegevens te verzamelen en onderzoeken. De verwachting is dat in de loop van deze zomer de eerste resultaten beschikbaar zijn. Afhankelijk van deze resultaten is er wellicht aanvullend (veld)onderzoek nodig. Als dit nodig is, dan zal dit (veld)onderzoek dit najaar plaatsvinden. 
 

Tekening van grond waar de bovenste veenlaag verdwijnt
Chat met een medewerker