Waardering voor mantelzorgers

De gemeente Emmen laat op verschillende manieren haar waardering voor mantelzorgers zien.  

Week van de Mantelzorg

Ook dt jaar wordt weer een Week van de Mantelzorg georganiseerd. Welzijngroep Sedna, de Contactpunten mantelzorg in Emmen en de VPB hebben ook dit jaar weer een mooi programma met activiteiten voor u samengesteld. In dit programmaboekje vindt u alle activiteiten die we tijdens de Week van de Mantelzorg in de gemeente Emmen organiseren. Als u de afgelopen 3 maanden mantelzorger bent geweest, kunt u zich aanmelden voor de Week van de mantelzorg. Binenkort vindt u hier het programmaboekje en aanmeldformulier.

Mantelzorgcompliment

Wij vinden mantelzorgers belangrijk en willen dit graag aan hen laten zien. Hiervoor hebben wij het mantelzorgcompliment bedacht. Via het mantelzorgcompliment krijgen mantelzorgers een geldbedrag voor hun fantastisch werk! Het bedrag voor 2019 is vastgesteld op € 160,-. Mantelzorgers kunnen het compliment alleen krijgen als iemand anders hem of haar opgeeft. Ook moeten ze ouder dan 18 jaar zijn. Vindt u dat de mantelzorger waar u mee samenwerkt, heel goed werk aflevert? Meld hem of haar dan aan via het PDFAanmeldfomulier mantelzorgcompliment Emmen 2019. Aanmelden kan bij de gemeente waar de mantelzorger iemand verzorgt, dus niet in de gemeente waar de mantelzorger woont. Behalve als de mantelzorger dezelfde gemeente zorg geeft en woont natuurlijk. 

Mantelzorgcompliment in 2018 al ontvangen? 

Heeft de mantelzorger in 2018 al een mantelzorgcompliment ontvangen? Dan hoeft hij of zij niets te doen. De mantelzorger krijgt een brief om te controleren of er iets in de situatie is veranderd. Als er geen veranderingen zijn, ontvangt de mantelzorger automatisch opnieuw het mantelzorgcompliment.  

Een mantelzorger voordragen

De persoon die de mantelzorger verzorgt, kan zijn of haar mantelzorger niet voordragen. Alleen de volgende personen kunnen iemand voordragen:

  • Professionals of vrijwilligers zijn die ook te maken hebben met de persoon die de mantelzorger verzorgt
  • Iemand van het contactpunt mantelzorg
  • Iemand van Welzijngroep Sedna
  • Een thuiszorgmedewerker
  • De huishoudelijke hulp
  • Een fysiotherapeut

Bent u 1 van deze personen? 'Nieuwe’ mantelzorgers kunt u voordragen via het PDFAanmeldfomulier mantelzorgcompliment Emmen 2019. U mag  per adres maar 1 persoon voordragen. 

Uitbetaling

Wij betalen het mantelzorgcompliment meestal rond juni uit. Mantelzorgcomplimenten die wij na juni ontvangen, betalen we zo snel mogelijk na akkoord van de aanvraag uit.

Jonge mantelzorgers 

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar zitten soms al op jonge leeftijd in een mantelzorgsituatie. Zij krijgen geen mantelzorgcompliment. Om toch iets extra’s voor deze kinderen te doen, organiseren we activiteiten en andere mogelijkheden om even los te komen van de mantelzorgsituatie. Hiervoor reserveren wij jaarlijks €10.000,-. Wilt u een jonge mantelzorger complimenteren? Geef dan zijn of haar naam, adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) en geboortedatum door via jongemantelzorgers@emmen.nl.