Mantelzorg

Verschil mantelzorg en gebruikelijke zorg

​Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Bijvoorbeeld zorg voor het huishouden of zorg voor de kinderen.

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van geld. Het bedrag voor 2019 is vastgesteld op € 160. Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor het compliment als iemand anders hem of haar voordraagt. Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, moet de mantelzorger ouder zijn dan 18 jaar. De gemeente waar de zorg verleend wordt, betaalt het mantelzorgcompliment uit (dus niet de gemeente waar de mantelzorger woont).

Mantelzorgcompliment in 2018 al ontvangen? Dan hoeft u niets te doen

Alle mantelzorgers die het mantelzorgcompliment in 2018 hebben ontvangen, krijgen het mantelzorgcompliment dit jaar automatisch (zolang ze nog aan de voorwaarden voldoen). Deze mensen krijgen een brief om te controleren of er iets in hun situatie is veranderd. Als er geen veranderingen zijn, ontvangen zij automatisch het mantelzorgcompliment.

Een mantelzorger voordragen

Mantelzorgers die in 2018 geen mantelzorgcompliment hebben ontvangen, kunnen in 2019 in aanmerking komen voor het compliment als iemand anders hem of haar voordraagt. Dit kunnen professionals of vrijwilligers uit het zorgnetwerk van de zorgvrager zijn, iemand van het contactpunt mantelzorg, Welzijngroep Sedna, een thuiszorgmedewerker, de huishoudelijke hulp of een fysiotherapeut. De zorgvrager kan zijn of haar mantelzorger dus niet voordragen. De ‘nieuwe’ mantelzorgers moeten worden voorgedragen voor het mantelzorgcompliment via het PDFAanmeldfomulier-mantelzorgcompliment-2019. NB Het is niet mogelijk om op één adres meerdere complimenten toe te kennen als de relatie tussen mantelzorger(s) en/of zorgvrager(s) één gezin betreft.

Uitbetaling

De uitbetaling van het mantelzorgcompliment heeft medio juni 2018 plaatsgevonden voor iedereen die op dat moment bij ons bekend was. Mantelzorgcomplimenten die daarna zijn/worden aangevraagd, worden zo snel mogelijk na toekenning van de aanvraag uitbetaald.

Jonge mantelzorgers 

Kinderen en jongeren zitten soms al op jonge leeftijd in een mantelzorgsituatie. Voor hen wordt veel georganiseerd en er zijn veel mogelijkheden om even los te komen van de mantelzorgsituatie. Om toch iets extra’s voor deze kinderen te doen wordt er jaarlijks €10.000,- gereserveerd. Met dit bedrag wordt jaarlijks een speciale waardering voor jonge mantelzorgers bedacht. Er wordt vanaf 2017 geen extra bedrag meer uitbetaald voor inwonende kinderen onder de 18 jaar.

Wilt u een jonge mantelzorger complimenteren? Geef dan zijn of haar naam, adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) en geboortedatum door via jongemantelzorgers@emmen.nl

Respijtzorg: vervangende mantelzorg

Mantelzorgers houden de zorg langer vol als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven. Dat noemen we respijtzorg. Respijtzorg kan thuis en buitenshuis aangeboden worden. Familie, vrijwilligers of professionals kunnen u hierbij helpen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een vakantie maar ook wekelijks een dagdeel of elke maand een weekend. De gemeente kan u helpen bij het vinden van respijtzorg. Neem daarvoor contact op met het Zorgloket. Ook op de website van Expertisecentrum Mantelzorg vindt u veel informatie over respijtzorg. U kunt misschien ook een vergoeding krijgen als u gebruik maakt van respijtzorg. Kijk daarvoor op de website van Mezzo.

Contactpunten Mantelzorg

In de gemeente zijn drie contactpunten voor mantelzorgers. Deze contactpunten helpen mantelzorgers en brengen ze met andere mantelzorgers in contact. De contactgegevens vindt u op de website van Mantelzorg Emmen.

Vrijwilligersverzekering, ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers hebben net als vrijwilligers recht op een gratis vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente

Trainingsaanbod vrijwilligers en mantelzorgers

Gemeente Emmen en MEE Drenthe werken samen en bieden trainingen aan voor vrijwilligers en mantelzorgers.  Door praktische en bruikbare kennis zijn zij in staat om met inwoners het gesprek aan te gaan. Daarbij gaat het ook om kennis over kwetsbare inwoners die niet altijd in staat zijn om duidelijk te maken wat zij willen. Ook (basis)vaardigheden in de communicatie met deze doelgroep, gericht op het hoe, kunnen onderwerp van gesprek zijn. Meer informatie en het aanbod vindt u op de website van MEE Drenthe.