Verhaal

De gemeente kan soms iemand anders dan de persoon die bijstand krijgt, verplichten de kosten van bijstand (deels) terug te betalen. Dit heet het verhalen van bijstand.

Onderhoudsplicht

Als een (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner bijstand vraagt, kijken we of u kunt bijdragen in de kosten van bijstand. Dit noemen we het verhalen van bijstand (onderhoudsplicht). Daarbij kijken we bijvoorbeeld:

  • hoe lang u getrouwd bent geweest (dus of uw onderhoudsplichtig bent);
  • of uw ex-partner zelf inkomsten had toen u getrouwd was.

Als er geen onderhoudsplicht is, kunnen wij  ook niet verhalen. U bent altijd onderhoudsplichtig voor uw kinderen tot 21 jaar. Wij berekenen wat u moet bijdragen op basis van uw gegevens.

Vervallen van de onderhoudsplicht

Uw onderhoudsplicht voor uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner vervalt als deze opnieuw:

  • trouwt;
  • een geregistreerd partnerschap aangaat;
  • gaat samenwonen.

Uw onderhoudsplicht voor uw kinderen blijft altijd bestaan.

Als er dringende redenen zijn, verhalen we soms niet.