Ombudsman sociaal domein

Heeft u vragen of klachten over zorg? Dan kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of de gemeente Emmen. Wij leggen uit wat u kunt doen.

Bij vragen of klachten over uw zorgaanbieder

Wanneer u vragen heeft, neemt u contact op met uw zorgaanbieder. Wanneer u klachten heeft, handelt u de klacht af met:

  • uw hulpverlener;
  • iemand anders van de organisatie;
  • de klachtenregeling van de organisatie.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich richten tot het Meldpunt Zorgombudsfunctie op telefoonnummer (050) 72 71 505. De Ombudsman sociaal domein is een onafhankelijke functie bij Zorgbelang Drenthe.

Bij vragen of klachten over de gemeente Emmen

Heeft u vragen over de gemeente Emmen? Bel dan met T 14 0591. Heeft u problemen heeft met een beleidsmedewerker, het college of het zorgloket? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente Emmen.