Ombudsman sociaal domein

Heeft u vragen en klachten over zorg? Dan kunt u het volgende doen:  

Bij vragen of klachten over uw zorgaanbieder

Probeer de klacht eerst af te handelen met uw hulpverlener, iemand anders van de organisatie of de klachtenregeling van de organisatie. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich richten tot het Meldpunt Zorgombudsfunctie op telefoonnummer (050) 72 71 505. De Ombudsman sociaal domein is een onafhankelijke functie bij Zorgbelang Drenthe.

Bij vragen of klachten over de gemeente Emmen

Heeft u bijvoorbeeld problemen met een beleidsmedewerker, het college of het zorgloket? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente Emmen.