Voorschoolse educatie

Verschillende kinderopvangorganisaties en de stichting Peuterwerk bieden deze voorschoolse educatie aan in de gemeente Emmen. De inhoud van de programma’s van alle aanbieders zijn hetzelfde.

Voorschoolse educatie  is voor peuters vanaf 2,5 jaar. Zij leren op een leuke en speelse manier taal en sociale vaardigheden. Verschillende kinderopvangorganisaties en de stichting Peuterwerk bieden deze voorschoolse educatie aan in de gemeente Emmen. De inhoud van de programma’s van alle aanbieders zijn hetzelfde.

Aanbieders voorschoolse educatie

Een overzicht van alle voorscholen in de gemeente, vindt u op de websites van Stichting Peuterwerk en OKCE. Alleen organisaties die VE-gecertificeerd zijn en in het landelijk register staan, geven voorschoolse educatie. Elke voorschoolgroep is drie dagdelen per week (totaal 10 uur) geopend. Op de websites van de Stichting Peuterwerk en OKCE vindt u meer informatie.

De kosten

De gemeente Emmen heeft met alle aanbieders van voorschoolse educatie afspraken gemaakt over de ouderbijdragen. De ouderbijdrage hangt af van het inkomen. Het maakt daarom voor de kosten niet uit voor welke aanbieder van voorschoolse educatie u kiest. Kinderen met een indicatie hebben in de gemeente een streepje voor. De GGD (de wijkverpleegkundige op het consultatiebureau) geeft indicaties af.  Ouders van kinderen met een indicatie betalen een kleine ouderbijdrage en de kinderen hebben voorrang bij plaatsing.