Leer- en kwalificatieplicht

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf de eerste maand na de vijfde verjaardag en duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-diploma vanaf niveau 2. Een vmbo-diploma is dus geen startkwalificatie.

Leerplichtambtenaar controleert kinderen tot 18 jaar

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert onder andere of kinderen tot 18 jaar naar school gaan. Is een kind niet ingeschreven, komt een leerling vaak te laat of is er veel ziekteverzuim? Dan meldt de school dit bij de gemeente. Ook ouders kunnen bij de gemeente hier melding van maken. De leerplichtambtenaar nodigt de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers uit om langs te komen. Soms gaat de ambtenaar op huisbezoek. De leerplichtambtenaar helpt een oplossing te vinden als er op school of thuis problemen zijn. Soms wordt een situatie niet beter. De leerplichtambtenaar kan dan het volgende doen:

  • Doorsturen naar bureau Halt voor een Halt-straf.
  • Een proces-verbaal opmaken tegen de ouders en/of de leerling.

RMC-consulent ondersteunt leerlingen tussen 18 en 23 jaar

RMC staat voor ‘Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten’. De RMC-consulent volgt leerlingen tussen 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Komen bepaalde leerlingen niet op school of willen ze eerder van school af? Dan probeert de consulent de jongere terug te begeleiden naar school. Een jongere kan zich ook zelf aanmelden voor ondersteuning. Het belangrijkste doel is een oplossing te vinden waardoor de leerling weer naar school gaat en met een startkwalificatie het onderwijs verlaat.