Financiële ondersteuning voor minima

Heeft u recht op extra geld?

Wij hebben extra geld of hulp voor mensen met een laag inkomen. Zit u in de bijstand of heeft u een laag inkomen? Kijk snel waar u recht op heeft.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis of auto.

Stimuleringsregeling Participatiewebshop

Via de stimuleringsregeling kunt u geld krijgen om aan allerlei activiteiten mee te doen. Dit geld kunt u besteden in de participatiewebshop.

Participatieregeling schoolgaande kinderen

Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar met een minimuminkomen kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten. Dit geld kunt u besteden in de participatiewebshop.

Zorgverzekering op maat

Vanaf november tot 1 januari kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Samen met Poliswijzer bieden wij hulp bij het vergelijken.

Schulden en financiële hulp

Maakt u zich zorgen om uw financiën of heeft u schulden? Bijvoorbeeld doordat uw inkomen minder is geworden? Team Schulddienstverlening kan u helpen.

Individuele inkomens-toeslag

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Beter rondkomen?

Het Startpunt Geldzaken helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te houden. Op deze website kunt u een eigen geldplan maken.

Informatie voor bewindvoerders

Hoe gaan de gemeente Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen met bewindvoeringskosten om?

Participatiewebshop

Heeft u recht op de participatie- of stimuleringsregeling? Dan kunt u op de participatiewebshop inloggen direct online producten bestellen.