Hulp bij zorg, inkomen en werk

Minimaregelingen

Icoon euro

Alle regelingen voor mensen met een laag inkomen op een rijtje. Regelingen van gemeente, overheid en kindpakket (kinderen tussen 0-21 jaar).

Financiële ondersteuning voor minima

Icoon euro

U vindt hier meer informatie over de regelingen van de gemeente Emmen. 

Uitkering

Icoon euro

Bijstandsuitkering aanvragen, IOAW, hoogte van uw uitkering, bijstandsnormen, regels, uitbetaling en verhaal.

Zorg en ondersteuning

Icoon zorg

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vervoer, persoonsgebonden budget, gehandicaptenparkeerplaats- of kaart, schoonmaakondersteuning, zorgloket.

Jeugd

Icoon gezicht

Jeugdhulp, leerlingenvervoer, Brede School, voorschoolse educatie, participatieregeling schoolgaande kinderen.

Schulden en financiële hulp

Icoon euro

Informatie voor bewindvoerders, schulddienstverlening voor zzp'ers, terugvordering.

Hulp van anderen

Icoon personen

Hulp van anderen voor mensen met een laag inkomen.