Centrumvisie

De visie op het Centrum van Emmen is uniek. Dit omdat het initiatief genomen is door zowel de gemeente Emmen als de Ondernemingsvereniging Vlinderstad. Maar ook omdat deze visie is gemaakt in een open discussie met de Emmense ondernemers en inwoners. 

Bij visievorming bleef het niet alleen. Tegelijkertijd werd er een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Zo gaan visievorming en uitvoering hand in hand. 

De Omgevingsvisie Emmen Centrum gaat over het 'kernwinkelgebied' van Emmen en de 'aanloopstraten'. Dit is globaal het gebied tussen de Weerdingerstraat, de Hondsrugweg, het spoor en de Ermerweg/Dordsestraat.

Waarom een nieuwe visie?

Met de opening van het Atlas Theater in september 2016 werd ook de afronding van de centrumvernieuwing in Emmen gevierd. Het werk is daarmee nog niet klaar. De nieuwe visie geeft een koers voor het gehele centrum van Emmen.

Verschillende actuele ontwikkelingen zijn van invloed op het centrum van Emmen. De nieuwe visie is opgesteld vanuit de nieuwe Omgevingswet. Verder is er rekening gehouden met de veranderingen in de detailhandel, consumentengedrag en de demografische ontwikkelingen. Tot slot is ook de waardering van het centrum door de inwoners en bezoekers hierin verwerkt. 

Voor de uitgebreide centrumvisie, het uitvoeringsprogramma en achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met economie@emmen.nl om het pdf-document op te vragen.