Het Rundedal

De gemeente Emmen biedt uitstekende vestigingsmogelijkheden voor de realisatie van nieuwe glastuinbouw-productiebedrijven en logistieke bedrijven voor de glastuinbouw. Drie tuinbouwgebieden zijn hiervoor beschikbaar: Erica, Klazienaveen en Het Rundedal. Het gebied is ruim 300 ha groot, waarvan 180 ha bebouwd kan worden met kassen en boomkwekerijen en 120 ha bestemd is voor groen, wegen en waterpartijen. Het gebied heeft een rechtstreekse aansluiting op de autosnelweg A37, is onderdeel van de internationale verbinding E-233 van de Randstad naar Noord-Duitsland, Scandinavië en de Baltische Staten. 

Landschappelijke inpassing en de milieuaspecten

Bij de inrichting van het glastuinbouwcentrum is optimaal rekening gehouden met de landschappelijke inpassing en de milieuaspecten. Veel ruimte is gereserveerd voor groen. Het gebied heeft een centraal gietwatersysteem en een eigen energiebedrijf.

Milieucategorie 1 tot en met 3:

  • glastuinbouw
  • kassen
  • boomkwekerijen

Beschikbare kavels en prijzen

Neemt u contact op met de accountmanagers over beschikbare kavels. 

Bouwregels

Specifieke bouwregels vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Heeft u verder nog vragen? Onze accountmanagers staan u graag te woord.