Startende ondernemers

Bent u startende ondernemer? Dan kunt u een starteruitkering krijgen. Deze uitkering is voor de startperiode van de onderneming waarin u onvoldoende verdient om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. De uitkering is een renteloze geldlening en loopt maximaal 36 maanden. De uitkering wordt eerst voor zes maanden toegekend. Verdient u dan nog steeds niet genoeg? Dan kunt u zich melden voor verlenging van de uitkering. Wij kijken dan of uw onderneming nog steeds levensvatbaar is.

U kunt ook een bedrijfskapitaal voor de start van de onderneming te krijgen. Deze rentedragende lening is maximaal 35.130,- euro per bedrijf. U moet het bedrag helemaal en met rente terugbetalen.

Voorwaarden om als startende ondernemer in aanmerking te komen

  • u hebt voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering (WWB), of een uitkering van het UWV;
  • u hebt (nog) niet genoeg inkomen om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee;
  • u kunt geen geld krijgen bij een bank of microkredietenfonds;
  • u hebt een ondernemersplan;
  • uw bedrijf is binnen maximaal drie jaar ‘levensvatbaar’. Dit betekent dat u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, zowel zakelijk als privé.

Indienen verzoek

U kunt een verzoek voor een eerste beoordeling indienen via de website van ondernemingsregelingen.